Adalékok a 3. kiadású magyar szabálykönyvhöz

Bár a (harmadik kiadású) magyar szabálykönyvben sok a fordítási hiba, használata szükségszerű az angolt nem ismerőknek. Ebben a cikkben tehát azoknak szeretnék tanácsokat adni, akik a magyar szabálykönyv alapján játszanak Ars Magicát. Ez a 3. kiadás fordítása, azóta viszont már rég megszületett a játék 5. kiadása is. Az új kiadások sokat javítottak a játékon és új elemekkel gazdagították. Képtelenség az összes jó változtatást leírni, különösen az alapszabályok terén, de amit fontosnak és átvehetőnek tartottam, az belefoglaltam a cikkbe. Az alábbiak többsége tehát nem az én alkotásom, de néhány saját ötletet is belevettem közéjük. Szögletes zárójelben az a kiadás, amelyből átvettem az illető elemet.

Új és módosított erények és hibák

A bajtársak a magusokhoz hasonlóan legföljebb 10 hiba ponttal bírhatnak. [a 4. kiadástól] A karakternek legföljebb 6 hibája legyen. [5. kiadásból átfordítva]

Általános erények és hibák

A Mesteri képzettség, a Szakértő, az Egyedi adottság, a Magasfokú ismeret, az Erős és a Kiemelkedő tulajdonság, a Könyvek, a Famulushiány, az Éjszakázó magus, a Makulátlan mágia, az Életmágia, a Csupasz varázs, az Elszigetelt, az Önállótlan tanuló, az Életerős Parma, a Famulusjárulék, az Önálló mágia erényeket és hibákat törölték. Egy plusz jártasság pontokat adó erény maradt, ami 20, bármely jártasságra költhető tapasztalati pontot ad 3 erény pontos költséggel. Amire amúgy is költhetnél, arra oszthatod szét. [4.]
Néhány erény és hiba pontszámát megváltoztatták. A Vegyíthetetlen művészetek 1 pontos hiba, a Fukar mester 2 pontos. Az Őrangyal 3, a Bukott tanonc 1 pontos erény lett, ez utóbbit csak bajtársak vehetik föl.
Tremereknek kötelező a Sigillumhiány hiba, Merinitáknak a Tündérmágia erény, Bonisagusoknak a Hermetikus tekintély.
Az 5. kiadásban a Szelíd Adományt nagyobb, azaz 3 pontos erénynek tartják. A változtatást jogosnak érzem, mert nagyon olcsó és hasznos erény 1 pontért. A 3 pont talán túlzás, vegyük inkább 2 pontosnak, s a Szembetűnő Adományt ezzel párhuzamosan 2-es hibának.
Hasonló okok miatt javaslom szűkösebb vis források - pl. tavasz conventusok - esetén a Saját vis forrás +2-es erénnyé minősítését, amely ajánlás megtalálható a 4. kiadásban, vagy a kapott vis mennyiség felezését.

Gátló körülmények (változó): Bizonyos helyzetekben mágiád korlátozottan fejti ki hatását. Add össze az esemény előfordulási gyakoriságáért és a súlyosságért járó pontokat, hogy meghatározd a Hiba költségét. Ezt a Hibát többször is fölveheted.
Helyzet:
Gyakori (-1): A zavaró körülmény viszonylag gyakorta megjelenik. Ilyen körülmény lehet, ha egy 200 vagy több lelket számláló településen tartózkodsz, ha kapcsolatban vagy az anyafölddel, napfénynél, ha felhők vannak a fejed fölött, vagy épületek belsejében varázsolsz.
Szokatlan (0): A korlátozás viszonylag ritkán előforduló körülmények között érint. Ilyen körülmény lehet az, ha vadállatokra, vagy ha ülve varázsolsz.
Korlátozás:
Enyhe (-1): Mágikus dobásaidra (varázslat dobás és műhelyérték) -3-as hátralékot kapsz.
Komoly (-2): Mágikus összegeid (varázslat dobás és műhelyérték) feleződnek ebben a helyzetben.
Teljes (-3): Mágiád egyáltalán nem működik ebben a szituációban.

Mágikus hiányosság (változó): Nagy nehézségekbe ütközöl az egyik Művészet használatakor. Add össze a Művészet költségét a büntetés hátralékával, hogy megkapd a Hiba árát.
Művészet:
Szokatlan Forma (0): Corpus és Vim kivételével bármely Forma.
Gyakori Forma (-1): Corpus vagy Vim.
Technika (-2): Bármely Technika.
Hatás:
Enyhe (-1): Művészeted értéke használat közben feleződik, kivéve a tanulást.
Komoly (-2): Minden összeg feleződik, amely tartalmazza a Művészetet (például varázslás dobás és a műhelyérték).

Alkotási nehézségek -1 [4.]: Nehezen készítesz új dolgokat műhelyedben. Műhelyértékedre ezért -3-at kapsz új varázslatok kidolgozására, varázstárgyak készítésére és varázsitalok kifejlesztésére, kivéve, ha műhelynaplóból dolgozol. Amennyiben kísérletezel, a szokásos számú kocka kétszeresével dobj a kísérletezés táblázatban.

Gyatra tanítvány -1 [4.]: Nehezen érted mások tanítását. Műhelyértékedre -6 hátralékot kapsz varázslatok tanulásakor, és mások műhelynaplóiból való munkához.

Fantáziátlan tanuló -1 [4.]: Gondjaid vannak az összefüggések önálló észrevételével. Vonj le egyet a dobásból (szorzás előtt), amikor visből tanulsz.

Verditius mágia -1 [4.]: Nem fókuszokra van szükségük a varázsláshoz, hanem külön kellékekre, lásd a -4 pontos hermetikus hibát.

Szunnyadó vad +1 vagy +2 [4.]: A Bjornaerek ingyen megkapják a Rejtett forma és az Akaratlagos alak erényeket, de nem lehet famulusuk.

Módszeres varázsló, változó [4.]: Formulás mágiára megkapod a teljes bónuszt.

Szürkületre hajlamos, -3 [Grimoire]: Élvezetből, vagy gyengeséged miatt nem tudod megállni, hogy ne ereszd át magadon a nagy erejű mágikus energiákat. Egy további balsiker kockát kapsz minden stressz dobásos mágikus műveletnél. Amennyiben ez az extra dobás balsikert jelez, dobj szürkületre is.

Természetmágus, +4: Ösztönös érzéked van a természethez kapcsolódó mágiához. Bármilyen mágikus tevékenységed során +4 bónuszt kapsz Auram, Aquam, Herbam és Animal művészetekre még akkor is, ha ezek csupán követelményként szerepelnek. Adományod nem zavarja az állatokat.

Egyszemélyes mágia -6 [4.]: A nem személyes hatókörű mágia nem -5 módosítóval jár, hanem a dobás értéke feleződik. A tanulást nem érinti.

Küldönc +1 [4.]: Költsége +1 adománnyal bíró és világi Mercerék esetében egyaránt.

Fortély, +1 [5.]: +2 bónuszt ad a kiválasztott jártasság alkalmazásakor. Jóval olcsóbb lett.

Harcképtelen -2 [4.] (módosítás): Magus: a katonai kiképzés tilalmán túl nem tanulhatsz és nem használhatsz harci mágiát.
[A hiba értéke szerintem legyen 2 pontos mindenki számára.]

Fogékony [4.]: Magusok is megkapják az évenkénti tapasztalatot.

Nem kell ennie-innia +4 (módosítás): Természetfölötti háttérrel, esetleg igaz hittel vehető föl (utóbbira példa Neumann Teréz élete).

Mágiaellenállás, +4 (módosítás): 30 pont ellenállást ad. [A 20-ast még egy ifjú magus is bármikor fölülmúlja.]

Halhatatlan, +7 (módosítás): Kezdeti korod legföljebb 50-60 év legyen, illetve amit a mesélő enged. Testi korod a 20. év betöltése után minden 10. évben 1-gyel nő. Ha elixírt használsz, azt a naptár szerinti korod alapján kell elkészíteni, tehát számodra értelmetlen.

Átok: nem hat rá az elixír, -4: Természetfölötti hiba magusoknak.

Könnyen szül, +1: Karaktered soha nem hal bele szülésbe, sem gyermekágyi lázba.

Tündér származás,
Törpe származék:
A tündérek mesteri kézműveseitől származol, ezért +1-et kapsz mindenféle kézművesség dobásodra.
Sellő származék:
A sellők vizitündérek, ezért +2-t kapsz minden víz alatti akciódra, ami némileg csökkenti a kapott büntetéseket.

Deák +1 [4.]: Elemi oktatásban részesültél, majd egyetemre vagy egyházi iskolába jártál. Beszéd (latin) 3 és Írás (latin) 1 jártasságokat kapsz, a karakteralkotás során választhatsz tanult ismereteket [és képzettségeket 4-esben]. Legkevesebb (18-Int) éves vagy. Magusok ne válasszák, hiszen nekik ez a tudás eleve adott.

Nagytudású +1 [4.]: Két évet töltöttél valamelyik egyetemen, vagy egyházi iskolában a magasabb tudás reményében. További hét tapasztalati pontot fordíthatsz tanult ismeretekre [és képzettségekre 4-esben]. Az erényt többször is fölveheted. Csak akkor választhatod, ha Deák, netán Magister vagy. Mindkét esetben kezdőkorod növekszik két évvel. Például a +2-es Intelligenciájú Deák ha kétszer választja ezt az erényt, akkor legkevesebb 20 évesen kezd. Lásd még a Magister erényt a 38. oldalon [a 4. kiadásban].

Magister Artium Liberalium  +3 [4-5.]: A szabad művészetek mestere lettél Európa egyik egyetemén (Párizs, Bologna, Oxford, Cambridge, Montpellier, Arezzo vagy Salamanca), és teljesítetted a két éves kötelező tanítási gyakorlatot. Jogod van a magisteri cím viselésére, csakis a kánonjog alá tartozol, és Európa bármely egyetemén taníthatsz. Megkapod a következő jártasságokat: Beszéd (latin) 5, Írás (latin) 3, Szabad művészetek 3, Disputa 3, Oktatás 3. További tanult ismereteket [és képzettségeket 4-esben] vásárolhatsz a karakteralkotás során, és választhatod a Nagytudású erényt, ha további időt töltöttél az egyetemen. Legkevesebb (25-Int) éves vagy.
Amennyiben a mesélő megengedi, magusok is fölvehetik ezt az erényt. Őket az egyetemi évek után avatták a mágikus tanokba, ezért viszonylag idősebbek. Ezen magusok további 21 tapasztalati pontot oszthatnak szét mágikus jártasságaik között, mivel latintanulásra már nem kellett időt fordítaniuk. Legkevesebb (35-Int) évesen kezded a játékot.
Évente két évszakot kell tanításra költened, hogy fenntarthasd magad és a hiteles tanárként szerzett ismertségedet. A két évszaknak szeptember és június közé kell esniük, így nyáron teljesen szabad vagy.
Az erény csak férfiak számára érhető el, és társítható a pap erénnyel.

Diedne mágia +3 [5., hermetikus]: Mágikus leszármazásod és tradíciód az eltörölt Diedne-ház druidáitól származik, ami rendkívüli ügyességgel ruház föl a spontán mágia tekintetében. Amikor megerőltetés nélkül varázsolsz spontán mágiát, kettővel vagy öttel oszthatsz. Ha öttel osztasz, nem kell stresszkockával dobnod, mint másoknak. Ha kettővel osztasz, akkor stresszkockát kell használnod és érhet balsiker.
Amikor megerőlteted magad és föláldozol egy kimerültség szintet spontán varázsláskor, a fölhasznált alacsonyabb művészeted értékét duplázd meg mielőtt kettővel osztanál. Továbbra is stresszkockát használj, és lehet balsikered.
Leszármazásodat el kell titkolnod a Rend elől, vagyis megkapod a Sötét titok hibát. Ez a többi hibádhoz adódik, anélkül, hogy érte erényre költhető pontokat kapnál.

Mercuriusi mágia +3 [5., hermetikus]: Mágikus tradícióid és leszármazásod Mercurius római papságának öröksége, amely Hermész Rendjének egy elődje, s amelynek keretében a közösségi és a rituális mágia mélyebb misztériumaiba avattak be. A rendelkezésedre álló varázslatokon kívül a Nagy varázslatot (201. oldal) is megkapod a legmagasabb rituális varázslatod szintjén. Ahogy magasabb szintű rituális varázslatot tanulsz meg, időveszteség nélkül, automatikusan kifejleszted a Nagy varázslat vele megegyező szintjét is.
Amikor Nagy varázslatot használsz, a dobás értékéhez add hozzá a varázslatra és a Nagy varázslatra elköltött tapasztalati pontjaid számát (lásd mestervarázslatok).
Végül a rituális varázslatok használata feleannyi vis költséggel jár. A Nagy varázslat keretében használt mágia vis költsége csak akkor feleződik, ha minden résztvevő rendelkezik ezzel az erénnyel.
A rituális mágiában való elmélyülésednek hátulütője is akad - spontán varázslatokat csak Különleges óvatossággal (155. oldal) varázsolhatsz.

Flexibilis formulás mágia +3 [5., hermetikus]: Kis mértékben meg tudod változtatni a formulás varázslataid hatásait, mialatt továbbra is megkapod az ismert varázslat alkalmazásának előnyeit. Növelheted, vagy csökkentheted a varázslat szintjét öttel, hogy egy szinttel megváltoztathasd hatótávjának, hatóidejének vagy hatókörének egyikét, amíg ez a formulás varázslás keretein belül marad. A varázslás sikere, a kimerültség és az áttörés a varázslat módosított szintjén alapszik. Rituális mágiával ezt nem teheted meg. Az erény használatát nem lehet kombinálni a vis felhasználásával történő hatótáv, hatóidő vagy hatókör bővítésével.

Mitikus sarj +3 [5. hermetikus]: Egy legendás varázsló (talán a tizenkét alapító egyike, vagy egy másik ősi és hatalmas varázsló) vagy egy természetfölötti lény (például sárkány) vér szerinti leszármazottja vagy.
Erőteljes Adományod azt jelenti, hogy nem veszítesz Kimerültség szinteket, ha Varázslási összegeddel a formulás varázslat szintjét tíznél kevesebb ponttal hibáztad el, de továbbra is elveszted, amennyiben a varázslatod csődöt mond. Spontán mágiára a hagyományos módon kell költened Kimerültség szintet, és ha egy formulás varázslatot elhibázol, a szokványos kimerültségszintet veszíted el.
Továbbá választhatsz egy különleges varázslathatást, amit bármikor megidézhetsz és megszüntethetsz olyan gyakran, ahogy kívánod. A hatás megidézése pontosan annyi ideig tart, mint egy spontán varázslat létrehozása. A képességet jó, ha hermetikus hatásként tervezed meg. Az alábbi táblázat alapján a játék előtt döntsd el kell-e hozzá varázsige és mozdulat, majd az adott sorban szereplő számot oszd szét a hatás szintje és áttörés értéke között. A hatás áttörését nem módosítja a magus Áttörés jártassága, nem lehet negatív, így a legmagasabb elérhető hatás szintje 30.
Megidézés: Szint + Áttörés
Beszéd és mozdulatok: 30
Beszéd: 25
Mozdulatok: 20
Beszéd és mozdulat nélkül: 15
Az erénnyel jár egy +1-es vagy +2-es Mágikus érzék, amelyben legendás ősödre emlékeztetsz, valamint egy ugyanekkora pontszámú öröklődő személyiséghiba (mindkettő költség nélküli). A Legendás sarjak nem túl szokatlanok Hermész rendjén belül, így Hírnevet nem biztosít.

Magyarországi erények és hibák

Nem jellemző a vérfarkas, az óriás származás, nincs hűbéreskü. A lovag erény nagyon ritka, úgyszintén a vagyon, ami azonban 1210 után egyre inkább lehetséges.

Táltos adományból képzett magus -4: Adományodat egy szellemtől kaptad, hogy táltossá legyél. Azonban mestered fölfedezte a mágia iránti tehetségedet és elvitt magával egy conventusba, ahol nagy nehezen magusszá nevelt. A hermetikus mágia azonban nehezen megy neked, mivel adományod ettől idegen természetű. Minden hermetikus mágián alapuló műveletedet, varázslást és műhelymunkát egyaránt 2 pontos büntetés sújt, kivéve a tanulást. Könyvekkel, műveltséggel, kereszténységgel és műhelymunkával kapcsolatos erényeket nem választhatsz. A hiba magába foglalja a kísértett hibát, a szellem igyekszik elveszejteni, mivel nem hallgattál hívására és nem lettél táltos. Mágikus hatalma 60 körüli, és jövőlátó képessége miatt nehezen pusztítható el. A táltosok erős emberek, erre a tulajdonságodra pozitív értéket tegyél.

Tündér származás, +2: A magyarországi tündérek sajátsága különleges szépségük. Megjelenésedre +2 pontot kapsz, és a karakter alkotásakor legalább 0 pontot kell rá osztani (ami a bónusszal együtt legalább +2 lesz). Sok tündér származású embernek van alakváltó képessége, rendszerint lóvá, vagy valamilyen madárrá változhatnak. Az Átváltozás képességével ezt te is megteheted. A nagyobb folyókban és tavakban vizitündérek tanyáznak, ők halakká és vízimadarakká változnak.

Alakváltás +2: Induláskor kiválasztasz egy állatot, melynek alakját összpontosítással bármikor fölveheted. Ruházatod nem változik át, sebeid az átváltozással is megmaradnak. A bikává és a lóvá változás jellegzetes táltos képesség. A tündér eredetű karakter főképp lóvá, szárnyas lóvá vagy madárrá változhat. Használd az állatok eredeti adatait, az állati jellemvonásokat figyelmen kívül hagyhatod. Testi kort nézve a túl fiatalok és az idősek kisebb erejűek állati alakban is. Az erény különbözik a Bőreváltó erénytől (4. kiadás), mivel állatbőrre nincs szükség hozzá.

Táltos ló kísérőtárs, +3: A táltos ló egy intelligens mágikus hátasló. A lovaglás és az állatgondozás ismerete szükséges, nem szabad elhanyagolni, mert otthagyhat! Bár a táltos sok ismerettel bír, ne tekintsük könyvtárnak. Képes átváltozni gebéből pompás lóvá és vissza, ezenkívül vagy más átváltoztatására is képes, vagy lehelhet tüzet. A táltos lovat a történetben akár valamelyik játékos is alakíthatja. A táltos lovat soha ne használjátok taxiként.

Kivételes adottság, Javas +2: Képes vagy használni a táltos gyógyítást. Testi és lelki betegségeket, megszállásokat gyógyíthatsz 9+ eredményű dobással, ha a beteg követi útmutatásaidat. Nullás dobásnál a betegség táltosi gyógyítással nem kezelhető. Fertőzötteken (pl. leprás, pestises, veszett) nem segíthetsz. Jellegzetességek: csonttörések, megszállottak, mentális betegségek, a hús bajai.

Kivételes adottság, Rejtezés, +2: Amikor egy kérdésre választ szeretnél kapni egyszerű dolgod van: révületbe esel fél-másfél órára, ezalatt a szellemek választ adnak a kérdésre. Nem kell hozzá kábítószereket használnod. Amennyiben köznapi a kérdés 9+ eredményt kell elérned dobással, természetfölöttinél 12+-t. Néha előre megálmodod ki és milyen kéréssel fog fölkeresni. Lehetnek spontán jóslataid is, ilyenformán az adomány hasonlít a Látomásokra, ám zömmel kérdésre jön válasz és mindig rejtezés alatt, ez megkülönböztető jegy a váratlanul bekövetkező látomásokhoz képest. Kémkedésre az adottság nem használható. (Érzékelés) Jellegzetességei: elveszett tárgy-jószág-ember, bűnesetek, rejtett kincs, szerelem, időjárás, halottlátás, a legjobb orvosság meglelése.
Mesélő! Soha ne hagyd, hogy a Rejtezés örve alatt a játékos elrontsa kalandjaidat. Csak annyi információt adj ki, amennyi jólesik.

Tisztánlátó +1: Ez az erény a Látás és a Tündérlátó együttese. Birtokában fölveheted az azonos nevű különleges adottságot. Képességed lehetővé teszi, hogy észlelj bármit, amire a Látók és a Tündérlátók képesek, valamint hogy beleláss és beléphess a mágikus és a tündér régiókba. A sámánok és a táltosok már eleve bírnak ezzel az erénnyel, csupán azért tüntetjük itt föl, mivel más karakterek számára is elérhető. [Az 5. kiadásban összevonták a két erényt.]

Királyi vitéz (serviens regis), +1: A király vitézei szabad emberek, akik a király seregében harcolnak. Ha nem veszed föl a birtokos erényt, akkor épp csak annyi földed van, amiből családoddal megélsz. Tartalmazza hadi szolgálat kötelezettségét. Vitézi tettekkel gyarapíthatod birtokaid számát. A serviens regis elnevezés első ránk maradt írásos említése 1214-ből való. IV. Béla 1267-ben a serviens regiseket nemesnek ismerte el, belőlük lett a később kisnemesként emlegetett réteg.

Várjobbágy (iobagio) +1: A vármegyei katonaság tisztjei és a régi tisztek leszármazottai által alkotott réteg. Jogilag szolgák voltak, mégis a 13. században egyfajta korlátozott szabadságban éltek, például nem költözhetnek el, és akik gazdagabbak a várnépeknél. A szent király szabadjainak is hívták magukat. Ha nem veszed föl a földbirtokos erényt, akkor épp csak annyi földed van, amiből családoddal megélsz, és meglehet, neked is dolgoznod kell. Várjobbágyok látják el a várak tisztségeit, mint a hadnagy, száznagyok, várnagy és határszélen az őrnagy. Mindezek tisztes juttatással és megbecsült helyzettel járnak. Minden felnőtt várjobbágynak a királyt minden hadjáratába el kell kísérnie. A tisztséggel járó kötelezettségek tartalmát kitűnően jelképezi a Hűbéreskü történeti hiba, amit föl kell venned.

Birtokos (bajtársaknak), +1: Birtokod évi 80+1d×4 AM dénár jövedelemmel lát el. Bevételed 15-18 család - egy-két predium - adójából és szolgáltatásaiból származik. Határozd meg miként jutott tulajdonodba, lehet öröklött, vásárolt, vagy saját vitézségeddel kiérdemelt Birtokod is. Saját lovat tarthatsz. Ezt az Erényt többször is fölveheted, birtokaid az országban szétszórva találhatók. A birtokosok kötelesek a királyt hadjárataiba fegyveresen elkísérni.

Oklevél nélküli birtok (bajtársaknak), +1: Valamelyik ősöd, esetleg te magad nem királyi adomány vagy más törvényes úton, hanem önkényes foglalás folytán tettél szert erre a birtokra. Vagy ha birtoklásod törvényes is, semmilyen irattal nem tudod igazolni tulajdonod jogosságát, és a környékbeliek úgy tudják, hogy az nem téged illet. Számolhatsz vele, hogy amikor kiderül, elveszítheted szerzeményedet. Erre jellemzően a királyi birtokvisszavételek kapcsán (1228-1231 és 1235-1238), vagy a vármegye magánkézbe kerülésekor kerülhet sor. Más eset lehet, ha beperelnek, vagy a király másnak ajándékozza a földedet. Az önkényes foglalóknak jellemzően van törvényes birtokuk is. Két-három birtokból évi 100+1d×5 AM dénár jövedelemre számíthatsz. Saját lovat tarthatsz. Ezt az Erényt többször is fölveheted, birtokaid az országban szétszórva találhatók. A hibát a birtokos erénytől függetlenül föl lehet venni.

Familiáris -1: A szerviens, illetve későbbi korokban a nemes szerződést kötött egy báróval, hogy az megvédelmezze őt és birtokát, ezért cserébe szolgálattal tartozik. A familiárisi viszony hasonlít a nyugati hűbérességre, de nem örökletes. A hibát főként 1210 után alkalmazhatjuk, egyre több vitéz, majd pedig nemes lép önként vagy kényszerrel familiárisi kapcsolatba.

 

Ötletek és javaslatok

Tippek a negyedik és ötödik kiadásból

Kijavítottak néhány nyelvtani hibát. A Corporem latinul helyesen Corpus, az Imagonem Imaginem, az Animalem pedig Animal.

Kóda változás: mielőtt a magus a Kóda megszegésével kapcsolatosan nyilatkozna, beiktattak egy bekezdést. Bonisagus követői erre esküsznek: "Tovább kell adnom a Rend tudását és megosztanom tagjaival az eredményeket, melyeket a bölcsesség és a hatalom kutatásával elértem." A többi házbéli ezt szavalja: "Megadom Bonisagusnak a jogot, hogy elvegye tanítványomat, ha kutatásaihoz szükségesnek látja."

A magus sablonok a legtöbb ház esetében alacsonyabb Mágiaelmélet képzettséget foglalnak magukba. Ezért javaslom, hogy ezen képzettséget 4-es szintig vissza lehessen váltani. Bonisagus és Verditius magus ezt nem teheti meg, hiszen ők nagy figyelmet szentelnek a mágia elméleti oldalának. Ezzel párhuzamosan a tanítvány képzését sem úgy kell elképzelni, ahogy azt a könyv írja. Eleinte inkább elméleti oktatásban részesül, aztán elsajátítja a művészeteket, végül tökéletesíti tudását a kiválasztottakban, s megtanulja pár varázslatát. Mindezt átfedésekkel.

Az erények és hibák bónuszai nem adhatók össze, csak a legmagasabb érvényesül.

Minden kimerültség rövid távú.

Jártasságok:
A Fürkészés és Kutatás beolvadt az Éberségbe.
Az Összpontosítás adottság lett, ami tartalmazza a Meditációt.
Az Ármány szintúgy adottsággá vált, a Színlelést és a Rászedést is beléolvasztották.
A Megfélemlítés beleolvadt a Vezetésbe.
A Rendtörténet a Rendi tanok részévé vált.
A Mesés lények tana a Legendák tana része lett.
A Diplomácia beolvadt az Intrikába.
A Karizma a Megnyerés része lett.
A harci képzettségek gyökeresen megváltoztak. Mindössze négy fegyveres jártasság maradt, az egykezes fegyverek, a kétkezes fegyverek, az íjak és a dobófegyverek. A kicsi fegyverek, például a tőr a verekedés jártassággal használhatók. Az egyes fegyvereket jellegzetességként lehet fölvenni. Ez az újítás különösen jó, hiszen például a lovagokat annak idején sokféle fegyver használatára kiképezték, amit a régi rendszer nem tudott rendesen kezelni.

Fölszedett tudás: minden évszak során, amelyben ugyan nem tanulja, de mégis napi rendszerességgel találkozik az ismerettel a karakter, 40% eséllyel kap egy tapasztalatpontot a jártasságra. Ezek a tapasztalatpontok pluszban járulnak a többihez. Példák: nyelvtanulás idegen anyanyelvűek között, helyismeret, műhelymunka esetén a fölhasznált jártasságok. Csak akkor kaphat tapasztalati pontot, ha az adott évszakban nem tanul semmit és csak egyetlen jártasságra lehet dobni.

Egyértelművé tették, hogy a spontán mágiának akkor is van kisebb hatása, ha nem érte el az óhajtott szintet.

Mindenféle sebzés minden 5. pont után egy szint, tehát a töredéket eztán lefelé kerekítjük. Igaz ez a fegyveres harcra, certamenre stb.

Varázslat fölismerésére Éberség (Awareness) jártasságot kell dobni, nem Észlelés (Perception) tulajdonságot.

Varázslás, valamint certamen során annyi vist használhatsz, amekkora a fölhasznált magasabb művészeted.

A varázslat dobás fölerősítésére használt vis egységenként 2 bónuszt ad (5 helyett).

A varázslatokhoz nincsenek már fókuszok a 4. kiadástól.

Laboratóriumban annyi segítő működhet közre, amekkora a magus Vezetése, de egy asszisztens mindenképp lehetséges.

Az évszakonként fölhasználható vis mennyisége: Mágiaelmélet ×2.

Az életelixír készítéséhez nem InCo, hanem CrCo műhelyérték szükséges. Ez a változtatás remek, hiszen nem a szükséges anyagok fölkutatása az alapvető nehézség, hanem az élet meghosszabbítását lehetővé tevő laboratóriumi processzus. Különben a mesélők figyelmét fölhívnák arra, hogy bizonyos különleges anyagok beszerzését követelve kellemetlenkedjenek a játékosoknak.

Az új kiadásokban nem lehet mágiától védő varázstárgyakat és hatásokat készíteni (ReVi). Ezt én túlzásnak tartom, de hatékonyságuk felezése - vagyis a műhelyérték fele a mágiaellenállás - jó ötlet.

A famulusok kötelékei fölülírhatók, tehát a magus növekvő hatalmával lépést tarthat famulusának ereje.

Megszüntették a Vis természetének megváltoztatása varázslatot.

Vim vist lehetséges kivonni mágikus aurából. Egy évszakot rászánva ennek eredménye a CrVi műhelyértéked tizede (fölfelé kerekítve) egységnyi nyers Vim vis.

Mágikus művészetek kezdőszintje

Elég furcsa eset, ha a kezdő magus csupán egyetlen művészetre koncentrál, s csak abban fejleszti magát. Azért, hogy az ilyen szélsőséges karaktereket elkerüljük, induló magus egyetlen művészetét se emelhesse 10 fölé (ez ajánlás az 5. kiadásban). Még így is lehetséges 30. szintű varázslatok elsajátítása.

Egymás tanítása

Miért ne taníthatnák egymást úgy a karakterek, ahogy mesterük elmagyarázta nekik a mágikus művészeteket?
A tanító művészetéhez adjuk hozzá kifejezőkészségét és tanítványának intelligenciáját. Ezt a számot tekintsük úgy, mint egy könyv szintjét, amiből a tanítvány okosodik. A tanár művészetének szintje fölé természetesen nem emelkedhet. A tanár nem fejlődik abban az évszakban és egyszerre csak egy tanítvánnyal foglalkozhat.

Alkímia

A szabálykönyv szerint az alkímiát nem lehet könyvekből tanulmányozni, mivel adottság a besorolása. A valóságban viszont tudjuk, hogy a mesterek útmutatása mellett igenis könyvekből tanulták tudományukat. Nyugodt szívvel használjunk hát alkimista könyveket függetlenül a hivatalos állásponttól.

Tiszta értelem

Ezt a képességet szerintem tekintsük ugyanúgy hitnek, mint az igaz hitet. A tiszta értelemmel rendelkező személy a logikában és a tudományban hisz. Minden természetfölöttit elvet, a dolgok mögött azok racionális okát keresi. A tiszta értelmű ember azért nem hisz a mágiában, mivel azt nem lehet képletekkel leírni. Hitetlen hozzáállása akadályozza a varázslást. Ha egy ilyen ember megfigyel egy varázslót ténykedése közben, azonnal dobni kell, mert a sikeres hitetlenkedése meghiúsítja a varázslat, vagy bármely természetfölötti erő megnyilvánulását.
Nem csak a könyvtárak, de a nagy és bonyolult gépezetek, valamint a tudósok műszerei és laboratóriumai is erősítik a racionális aurát.
A szabálykönyv egy alapvető tévedését is el kell oszlatni a képességgel kapcsolatban. Egyházi személy ugyanúgy rendelkezhet tiszta értelemmel, mint a világiak. A tudás fellegvárai az egyetemek egyházi intézmények, a magiszterek és diákok egyházi személynek számítanak. A tiszta értelemmel bíró pap arról ismerszik meg, hogy ő az, aki a logika segítségével igyekszik bebizonyítani Isten létét.
A 4. kiadástól kivették a Tiszta értelem fogalmát a játékból.

Bika

A táltosokhoz és más alakváltókhoz szükséges tudni értékeiket.

Tulajdonságok: Ravaszság -2, Észlelés 0, Megjelenés nincs, Kifejezőkészség nincs, Erő +5, Állóképesség +5, Ügyesség 0, Gyorsaság 0
Méret:
+3
Jellemvonások:
Vad +3

Harci értékek Első cs Tám Véd Sebzés
Szarvak (rohamozva) +6 (+8) +12 0 +16 (+26)
Pata +4 +4 0 +5

Sebtűrés: +25
Kimerültség:
+7
Egészség szintek:
OK, 0/0, –1/–1, –3, –5, tehetetlen

Archimagusok

Sajnos az Ars Magicában is ősmágusnak fordították az archmage kifejezést. Az archimagus valójában FŐmágust jelent, mint ahogy például az archidux főherceget.

 

Mágikus könyvtárgenerátor

Egy teljesebb, színesebb könyvtáralkotó rendszer, ami a conventusok könyvtárát reálisabbá teszi, valamint rövid idő alatt kidolgozható.

A tavasz conventus könyvtára 1., nyár 3., ősz 4., tél 5. szintű. Ha jobb, vagy rosszabb könyvtár lehetőséget választunk, eggyel növelni, vagy csökkenteni kell a szintet.

 

Szint

Fő kötetek

Varázslatszintek

0.

1d3 db 1d+4 szintű

30

1.

1d5+1 db 1d+4 szint

100

2.

+3 db 1d+6

300

3.

+8 db 1d+7, +1d5 db 1d+4 szintű

1000

4.

+6 db 1d+10

1500

5.

+6 db 1d+12

2000

6.

+3 db 1d5+19

2500

 

Dobjuk ki a könyv szintjét, majd a művészetet, amelyhez tartozik. Művészetek (1d): 1-4-ig technika, 5-10-ig forma. A technikák (1d): 1-2 Cr, 3-4 In, 5-6 Mu, 7-8 Pe, 9-10 Re. A formák (1d): 1 An, 2 Aq, 3 Au, 4 Co, 5 He, 6 Ig, 7 Im, 8 Me, 9 Te, 10 Vi. A Herbam, Animal, Aquam, esetleg az Auram és a Terram kevésbé népszerű művészetek. Ezért 30% esély van rá, hogy ezeket újradobjuk.

Ha a kidobott új könyv az adott művészet bármely meglévő kötet szintjétől legalább 3-mal eltér, maradhat, egyébként dobj új kötetet.

Amennyiben a kidobott könyvvel pontosan megegyező szintű és művészetű kötet létezik már a conventusban, tekintsük úgy, hogy a fóliáns több példányban áll rendelkezésre.

Régebbi conventusok esetén minden újabb szintet a régiekre építsünk rá az 1. szinttől kezdve. Varázslatok esetében a szintek száma az összes varázslatra értendő, ott nem kell összeadni a soronkénti számokat.

A 6-7. szint alatti írást ne is könyvnek, inkább csak jegyzetnek tekintsük.

Egy további lehetőség a tört szintű könyv, vagyis nem az alapoktól kezdett kötetek kezelésére is nyílik lehetőség. A könyveknek legyen egy méretkorlátjuk, hiszen ritkán ölelnek föl széles ismerettartományt, amit egyaránt haszonnal forgathat a professzor és az általános iskolás diák. Ennek értelmében egy könyv ne tartalmazzon 8-10-nél több szintet. Aki dobálni szeret, annak az 1d5+7-et javaslom, melyet ki kell vonni a kötet szintjéből, hogy megkapjuk a tudástartományát. A kezdőknek írt kötetek talán kicsit kivételek, ezeknél el bírok képzelni 12-13-as értékeket is. Tízes fölső határ alatt meg éppenséggel ne is dobálgassunk, vegyük egyértelműen úgy, hogy az első szinttől írták. Ez kicsit bonyolult szabály, ezért nem biztos, hogy érdemes használni.

 

Mágikus könyvtárak változása az idők során

A könyvtáralkotó táblázat az 1200-as évre vonatkozik. Balgaság volna azt föltételezni, hogy egy 900-ban fennálló ősz conventus könyvtára azonos lenne mondjuk egy 1300-ban őszét megélő conventuséval. Ahogy az idő pereg, a mágikus könyvtárakban egyre több és jobb kötet sorakozik. Egyre több az író tehetség, meglehet egész conventusok döntenek valamely művészet tanulmányozása, vagy annak támogatása mellett. A Quaesitoris-ház példának okáért valószínűleg mindent megtesz egy minél jobb Intellego könyv megalkotásáért. Tehát a táblázatot módosítani kell akár korábban, akár később játszik a csapat.
A kevesebb kötet nem jelenti azt, hogy például 987-ben ne írhattak volna 25. szintű Imaginem könyvet. Hiszen akkor is volt vis, pergamen és tinta. Korlátozást inkább a magusok titkolózó volta jelent, nem mindenki akarja megkönnyíteni a következő generációk dolgát. Az általános könyvellátottság az, ami alacsonyabb.

Korai idők

Az 1200-as évet megelőző korokban a kötetek darabszámának kidobása után, de szintjének meghatározása előtt hétévente egy százalékot vegyél el a mennyiségéből, de mindig fölfelé kerekíts. Ugyebár ennek a számolgatásnak legalább évtizedes különbségek esetén van értelme. Például 80 évvel korábbi időre kijött 28 könyv, amit csökkentesz 11%-kal, vagyis 24 könyve lesz a conventusnak. Mihelyst megvan a darabszámod, vegyél el egy kötet lehetőséget a második legnagyobbtól kezdve a kisebbek felé. Ha végigértél és még szükséges, a többi körben már a legmagasabb kötettől kezdve vedd el a darabszámokat. Ha a mennyiség megvan, kidobhatod a kötetszinteket és művészeteket.
A varázslatszintekre egyszerűen alkalmazhatod a szorzót.

Kései idők

A jobbnál is jobb kötetek fölhalmozása egy idő után megakad. Alkosd meg a könyvtár 1200 szerinti verzióját, majd harmincévenként egy extra kötettel bővítsd, melyet a második legjobb lehetőségnek megfelelően dobj. Először azok a művészetek kapjanak kötetet, amelyekből eddig semmilyen mű nem szerepelt. A lyukak kifoltozása után térj át a legmagasabb dobáslehetőségre és véletlenszerűen sorsold a további könyveket.
A varázslatszintek esetében a korai idők szorzóját alkalmazhatod, természetesen ellentétes előjellel.

 

Könyv és varázslat árak

Legelőször arra a kérdésre kell választ kapnunk, hogy létezik-e egyáltalán a varázskönyvek és varázslatok adásvétele, valamint ennek okát tisztáznunk. A tudás közkinccsé tételének legfőbb akadálya a magusok hatalomféltése lehet. Azonban a Bonisagus magusok esküt tesznek tudásuk társaikkal való megosztására, így kevéssé valószínű, hogy éppen varázskönyveiket rejtenék el más conventusok magusai elől. Ha más házbéliekkel hajlandók ezt megtenni, nyilván saját házuk többi magusával hamarabb osztják meg ismereteiket. Ez azt is jelenti, hogy gyakorlatilag minden kötetet megosztanak egymással. Így minden egyes tekintélyesebb Bonisagus conventus könyvtára tribunáltól függetlenül lényegét tekintve nagyon hasonló. Amint fölbukkan egy kivételes mű, másolatai viszonylag hamar elterjednek. A terjesztés viszont nem jelenti azt, hogy ne kérhetnék meg ennek az árát. Hisz ennek vis és más bevételéből segíthetik további kutatásaikat. S ha már a Bonisagusok hajlandók eladni könyveket, valószínűleg a többi házbéli conventus is hasonló álláspontra jut, hiszen saját könyvtáruk nem csorbul a másolás miatt, viszont a vis bevételből részesedhetnek.

Természetesen minden itt leírt ár csupán útmutatást jelent, a felek alkudják ki a végső vis mennyiséget. Nem mindegy például az sem, ki milyen típusú visszel óhajt fizetni. A fél pontokért kevésbé népszerű vist is elfogadnak. A szisztéma conventusonként átlagosan 30 nyers vis hozamot föltételez. A vis bőség és a szűkösség adott esetben az árakat is módosítja. Nyilvánvalóan másként értékeli a conventus a 20 nyers vis árat ha 20 az éves hozama, mintha 40 lenne. Nyugaton, főként Bonisagus conventusokban a könyvek ára 10-20%-kal olcsóbb lehet. Az Erdőelvi tribunálban ugyanennyivel drágábbak a vis bőség miatt. Mindamellett könnyen előfordulhat, hogy egyes conventusok számára a vis nem jelent ellentételezést, inkább szívességeket vagy szolgáltatást igényelnek.

Könyvtárhasználat: 1-2 vis/évszak a könyv szintjétől függően, másolni tilos, ellenőrzik.

Ha nem akarod minden egyes könyv adatait saját magad eldönteni, akkor hasznos ez a kidobási módszer. Nagy könyvtárakban minden művészetre kétszer (háromszor) kell dobni 1d+7-et. Ez mutatja a rendelkezésre bocsátott kötetek szintjét. Kisebb bibliotékák 1d+6-tal, vagy 1d+5-tel állapítják meg köteteik szintjét, esetleg csak egyszer lehet dobni. A Herbam, Terram, Aquam és Animal kevésbé népszerű művészetek, ezért esetükben kettőt vonj le a szintből. Minden kidobást jegyezz föl, mert nem biztos, hogy a játékosokat föltétlen csak a magasabb szintű könyvek érdeklik.

A “venni akarok egy 15. szintű Vim könyvet” típusú kijelentések értelmetlenek. Ilyenkor dobj az adott művészetre a fent leírtak szerint. Ha éppen tart ilyen szintű művet a könyvtár, az szerencse. Ha nem, válogathat a rendelkezésre állók közül.

A könyvek árát némileg korlátozza, hogy a vevő több forrással számolhat, és nyilvánvalóan a kedvezőbb feltételeket kínáló helyről fogja beszerezni a művet. Egyetlen conventusnak sem érdeke a magas ár, ha a másik eladót választja a vevő. Ugyanakkor létezik egy minimum szint, melynél olcsóbban nem adják oda a könyvet.
A kódexeket nagyrészt tanoncok, esetleg a mágikus tanokhoz értő világiak másolják. A szabály szerint egy évszak alatt 9 szintet lehet átírni, az erre szakosodott írnokok bizonyára valamennyivel többet, mondjuk 6+írás szintnyit képesek. Egyes könyvtárakban lehet másolás nélkül kérni a kötetet, amelyet a vevő vagy megbízottja a könyvtárban lemásol, így valamivel olcsóbban jut a kívánt fóliánshoz.

A varázskönyvek alapára

Szint

Ár (vis)

Ebből a másolás ára

6

2

0,5

7

3

0,5

8

4

1

9

6

1

10

8

1

11

10

1

12

13

1,5

13

16

1,5

14

19

1,5

15

23

2

16

27

2

17

31

2

18

35

2

19

40

2

20

45

2

 

A nem teljes tudást fölölelő könyvek, például egy 12-17. szintű alapára a szintek különbsége, 31-10=21 vis.
Az Animal, Herbam, Aquam és Terram fóliánsok ára 20%-kal alacsonyabb.

Rendszeresen eladó conventusokban lehet raktáron plusz példány (kb. 25% esély könyvenként). Ha nincs, a másolás idejével is kalkulálj. Megrendeléskor a fele vis, elkészültekor a maradék fizetendő. Lehet dobálgatni, hogy mely kötetekből tudnak azonnal adni. A 14-15. szint fölötti könyvek ritkán vásárolhatók. Különleges szolgáltatásokért, szívességként adják. A conventusok gyakran cserélnek varázskönyveket egymás között.

Vásárláskor a játékos természetesen nem tudja a pontos szintet, csak körülbelüli értéket. Kötet fölbecslésekor a mesélő dob 1d-t a kötetre. 1-2: -2 szint, vagyis gyengébbnek gondolja, 3-4: -1 szint, 5-6: pontos, 7-8: 1-gyel túlértékeli, 9-10: 2-vel. Ha a vásárló tudása az adott művészetben eléri legalább a kötet szintjének felét, a dobás értékét 1-gyel módosítsd az átlag felé. Ha nagyjából eléri a szintet, 2-vel közelítsd. Pontos szintje az első műhelybeli tanulmányozáskor kiderül. A könyvek tartalmazhatnak varázslatokat is, ami növeli az árat.

Varázslat formula árak

Szint

Vis

5

0,5

10

1

15

1,5

20

2

25

2,5

30

3

35

4

40

5

45

6

50

8

55

10

 

A hasznos egyedi varázslatok ennél drágábbak kb. +20-30%-kal. Megszállott könyvtárosok minden számukra ismeretlen varázslatért szívesen fizetnek. Jobb érzésű magusok nem vesznek és nem adnak el aljas varázslatot.

Bérmágus

Kezdő magus: 8-10 vis/évszak.
Tapasztalt (20-30 év gyakorlattal): 15 vis.
Mester (50-70 év): 20 (számára) ritka vis, vagy speciális ellenszolgáltatás.
Az igazán tapasztalt magusoknak általában elegendő nyers vis áll rendelkezésükre, így elképzelhető, hogy más ellentételezést kell fölajánlani számukra, például pár évszak műhelybeli segítséget, tanonckeresést, vagy időrabló varázslatfejlesztést. Bizonyára bármelyik magus szívesen fogad vis helyett számára értékes varázskönyveket.

 

Korosodás szabályok

Ez a kiegészítés azért született, mert bár a középkorban valóban sokan haltak meg fiatalon, ám ugyanakkor többen értek meg magas kort, például Justinianus császár 83 évet élt, Álmos vezér 75 évesen halt meg. Egy Iszokratész nevű filozófus 98 éves korában lett öngyilkos. Ezeket a szélsőséges kivételeket nem adja vissza a könyv öregedés szabálya, mint ahogy a túl fiatalon elhalálozást sem.

Az öregedés táblán dobott leépülés és halál oka valószínűleg valamely halálos kimenetelű betegség. Amennyiben valakit csoda, vagy varázsló meggyógyít, netalántán immunis a kórságokra, egészen más élettartamra számíthat.

Szabályok nyelvére fordítva a kidobott leépülés és halál oka 80%-ban betegség. Viszont nagyobb értéket gurítva sajnos természetes öregedés hajtja emberünket végzete felé. Ezt semmilyen hermetikus mágia nem képes semlegesíteni, csupán életelixírrel elodázni. Amikor egy elixír hatóideje jár le, a leépülés és halál mindenképp az öregedés miatt éri, nem dobható százalék.
Mivel a betegségek zömmel nem egyik pillanatról a másikra zajlanak le, tételezzük föl, hogy a halálos kimenetelű betegség 80% eséllyel gyógyítható, de ha egy magus gondol a megelőzésre, akkor biztosan. Egy bajtárs betegségéről például biztosan időben értesül, de egy csatlóséról aligha.

A varázslat rendszeres és általános alkalmazásával a conventus halandó tagjai rendkívül magas kort érhetnek meg. Ez új kihívást is jelent, hiszen ki fogja eltartani őket? Amennyiben elterjed a  hír, hogy a conventusban mindenkit meggyógyítanak a magusok, úgy zarándokok százai érkezhetnek mágikus gyógyulás reményében. Ez még hasznot is húzhatna a magusoknak, ám az egyház nem fogja hagyni befolyásának csorbítását.

A korral jár

Minden öreg lába gyenge, ha karjuk erős marad is, járni, guggolni alig, vagy nem tudnak. Rendszerint kevesebbet alszanak, mint a fiatalabbak.
Tulajdonság csökkenés és leépülés helyett 20% eséllyel testi vagy mentális gyengülés történik vele (50-50%).

Testi

1 betegeskedő
2-3 gyengénlátó -> hályog, megvakul
4-5 nagyothalló -> süket
6 köszvényes
7 púpos
8 hájas (ha nincs lehetősége a rendes táplálkozásra, pl csatlós, dobj újra)
9 félszemmel alvó, nappal viszont álmos, ezért -1-et kap tevékenységeire
0 dobj újra

Amennyiben az adott dologgal kapcsolatban erénnyel bír, első lépésben azt elveszíti. Ha már rendelkezik a kidobott hibával és abban a kategóriában létezik súlyosabb eset, akkor azt kapja, ha nincs, dobj újra.

Mentális

1 rögeszmés
2 gyenge emlékezet
3 érzékeny
4 gyarlóság
5 lágyszívű
6 érthetetlen
7 szétszórt
8 irányításképtelen
9 korlátozás (ritka)
10 piszmogó varázsló

Ha már rendelkezik a kidobott hibával, dobj újra. Nem magusok mentális hibái az 1 és 5 értékek között vannak, bár az efölöttiek egy része jellemvonásként is jól elképzelhető. Magusoknál természetesen a hermetikus hibák leírását kell alkalmazni.

 

Táltosok alkotása

Háromféle táltos alkotási lehetőséget találsz itt. Az első a hermetikus mágiához hasonló erejű varázsló, a másik a hermetikus magus táltos jegyekkel és végül a botcsinálta táltosok, akiknek nincs adománya, csak táltos jellegű képzettségeik. A Mitikus Magyarország részben találod az alapvető információkat, itt csak a szabályokat részletezem.

Táltos mint egyedi varázslótípus

Adománnyal bíró varázsló karakterként kezeld.
Kezdő jártasságai: Beszéd magyar nyelven (anyanyelv) 5, Füvészet 1, Legendák tana 1, Összpontosítás 1, Rovásírás 2, Táltos vallás 3, Táltos varázslás 4, Tisztánlátás 3.
Kezdeti tapasztalatpontok: életkorával egyenlő.

Fiatalon, jellemzően 14-16 évesen lépjenek a történetbe. A mágikus jártasságokból kezdetben a Célontartást sajátíthatja el. A táltos varázslás képzettséghez erényeket és hibákat - például fortélyt - nem választhat, jellegzetessége nincs. Fejlesztése kétszeres tapasztalatot követel, induláskor 5 fölé ne emelje. A régi időkben dobolás jártasságot is tanultak. A táltosok nem írják le tudományukat, ennek értelme sincs. Pontosan határozd meg a fölös csontjai mibenlétét.
A táltos általában nem tagja Hermész rendjének. A rend tagjaként az Ex Miscellanea-házban elsajátíthatja a latin beszédet és írást, valamint megtaníthatják a Parma Magicára és a Hermész rendjével kapcsolatos ismeretekre. Certament nem tud vívni, mivel mágiája nem hermetikus.

Szükséges erény: Táltos adomány (+0)

Az erény a következő jellemzőket tartalmazza:

-Tisztánlátás: a Látás és a Tündérlátó képességeinek együttese, lásd az erényt.
-Képesek bikává vagy csődörré változni, lásd az Alakváltó erényt.
-Rejtezés
-Füvészet
-Nincsenek famulusaik, sem tanítványaik, de a táltos lovak szívesen szolgálják őket.
-Műhelymunkát nem végeznek, abban segíteni sem tudnak. Ha más készít számukra elixírt, úgy magusnak minősülnek, hiszen rendelkeznek Adománnyal.
-Fókuszokat, talizmánokat nem használhatnak.
-Mágikus áttörésre -10 módosítót kapnak, és ellenük minden intelligens lény mágikus ellenállása legalább 0-nak számít.
-Amennyiben tudásukat nem használják föl, vagyis például nem gyógyítják az embereket, akkor a szellemek kínozni kezdik őket. A táltosság egész életre szóló hivatás. Időt erre külön nem kell szánniuk, hiszen az emberek helybe jönnek hozzájuk, és elegendő egy-egy varázslatot vagy képességet használniuk ilyenkor.
-Természetfölötti képességeiket nem használhatják azokon a helyeken, ahova oltalmazó szellemük képtelen belépni (pl. erős Aegis). A táltos azonnal megérzi védőszelleme hiányát. A szellem mágikus hatalma 60. Az általa készített varázsszerekre ez nem vonatkozik.
-Varázslatos levegő veszi körül őket, mint a magusokat.
-A magusok kontárként tekintenek rá.

Jellemző erények

Mágikus érzékek közül a Muto, az Auram, és az Animal művészet választható, a többire nincs különösebb korlát, jellemző lehet még a lovakkal kapcsolatos mágikus érzék (+1)
Átváltozás bikává (esetleg csődörré) (+2)
Hatalmasabb szellem (+1) +10 a mágikus erejéhez
Táltos ló kísérőtárs (+4)
Különleges körülmény: dobolás, (sámán)éneklés, vagy a célpont körüljárása (+1)

Választható hermetikus erények:
Ciklikus mágia (pozitív), Mágikus érzék, Többletvarázslatok, Fürgén varázsló, Szelíd Adomány, Mestervarázsok, Különleges körülmények, Gondos varázsló, Csendes varázs, Mellékhatás, Tündérek tanítványa, Mozdulatlan varázslás, Tartós varázs, Életerős spontán mágia, Szótlan varázs.

Választható hermetikus hibák:
Ciklikus mágia (negatív), Gátló körülmények, Mágikus hiányosság, Szembetűnő Adomány, Sérült mágikus védelem (mint a Sérült Parma), Vegyíthetetlen művészetek, Fércmágia, Szürkület pontok, Torzult mágia, Esetlen varázslás, Irányításképtelen, Gyenge mágikus védelem (mint a Gyenge Parma), Rövidéletű varázslatok, Piszmogó varázsló, Fukar szellemek (mester helyett), Hatástalan mágia, Mágiafüggés, Érzékenység valamelyik erőre, Spontaneitás hiánya, Egyszemélyes mágia, Rendszertelen.

Tiltott általános erények:
Alkímia, Cirkuszi neveltetés.

Varázslás

-A könnyű kezelhetőség érdekében lehetnek formulás varázslataik, mestervarázsaik, és spontán mágiájuk. Tudhatnak többszörösen varázsolni, és általában azokat véghezvinni, mint a magusok. A hermetikus mágiától eltérően amennyiben egy varázslatot ismernek, képesek azt kisebb erősséggel is elvarázsolni. Ez előny például a mestervarázsoknál, hiszen ha egy 30. szintű varázslat mesterivé tételére már költöttek 4 tp-t, akkor 20. szinten kisebb erővel varázsolva a mestervarázs szabályaival alkalmazhatják. Továbbá magasabb szintre fejlesztéskor nem kell elölről kezdeni a mesterivé tételt.
-Kaphatnak szürkület pontokat. A táltosok zömének életében ez nem játszik szerepet, egyszerűen nem élnek olyan hosszú életet, hogy a végső szürkületbe kerüljenek. Más a helyzet az életelixírt fogyasztott táltosokkal. A szürkület pozitív hatásaként jelentkező művészetbeni tudásgyarapodást értelmezzük úgy, hogy két tapasztalatpontot kap Táltos varázslására. Bár a mágikus művészetekkel esetükben nem foglalkozunk különösebben, azért szerezhetnek gyengeséget mágiájuk bizonyos fajtáiban. Attól még, hogy nem nevezik Ignemnek, varázsolhatnak tüzet.
-Varázslási sebességük megegyezik a hermetikus mágiáéval, ugyanúgy kell mutogatniuk és igéket kántálniuk.
-Minden varázsló mágiája egyedi jelenség, ez alól a táltosok sem kivételek. Sigillumukat nevezzük bélyegnek.
-A varázslási összeg esetükben a Táltos varázslás négyszerese, az erő tulajdonság, az aura, plusz a dobás.
-Mágikus áttörésre -10 módosítót kapnak. Varázstárgyaikra ugyanez a megkötés vonatkozik.
-Mágikus védelmük: áldozati állatuk belsőségeiből egy varázsszert, Lélekgolyót készítenek, ez óvja meg őket a mágikus támadásoktól. Értéke a Táltos varázslás négyszerese, plusz egy egyszerű dobás. Nem adódik össze más védelmekkel. Megbűvölése egy évszakon át tart, a játékba lépésekor rendelkezik Lélekgolyóval. Készítése a Táltos varázslás minden szintje után egy Vim vist igényel. A Lélekgolyó személyre szabott, de másnak is készíthet, védelme ez esetben Táltos varázslásának kétszerese. Természetesen nem szükséges a teljes hatalmát fölhasználnia Lélekgolyó készítéséhez. Bár ez egy független varázstárgynak tűnik, hatalmának mégis a táltos vigyázó szelleme a forrása, aki bármikor megszüntetheti a hatást.
-Varázslat tanulás: hasonlóképp modellezzük, mint ahogy a magus szövegből tanul. "Műhelyértéke": táltos varázslás×4 + Int + Aura. Rejtezés közben tanul. Itt időt az is igényel, amíg ráveszi a szellemeket tudásuk átadására.
-Varázsszerek készítése: a magusokéhoz hasonlóan történhet. Vis szükséges hozzá, az értéke: táltos varázslás×4 + Int + Aura. Az alak és hatás táblázatot alkalmazhatja. Kísérletezni nem tud, hiszen ez nem labormunka, hanem áldozatbemutató és könyörgő rituálék sora. A készített varázstárgyak hatalmát a vigyázó szellem nem tudja visszavenni.
-Induláskor 150 szintnyi varázslatot vásárolhat. Általában a hermetikus formulák közül válogathatnak, néhány speciális varázslatuk alább olvasható. Egyetlen megtanult formula magnitúdója sem haladhatja meg a táltos varázslás szintjét. Nem ismerhetik a következő varázslatokat: Az otthon Aegise, Az arisztotelészi logika, A lávát izzadó föld, A varázsló tornya, Hermész kapuja, és azok a varázslatok, amelyek más varázslatokra hatnak az érzékelést és a semlegesítést kivéve.
-Minden évszakban, amit varázsképességeinek fejlesztésére fordítasz tegyél stresszdobást, add hozzá a terület mágikus auráját és 3-at. Amennyiben az eredmény meghaladja jelenlegi Táltos varázslása szintjét, kap egy tapasztalati pontot a jártasságára. Ne feledd, hogy kétszeres mennyiségű tapasztalati pont szükséges a fejlesztéséhez! A jártasság csakis ezen a módon gyarapodhat, a szellemektől való tanulás az egyetlen útja. Mesélő: balsikernél mindig három kockával dobass, ötleteket a mágikus balsikerek gyűjteményéből meríthetsz. Mivel a fejlődés túlságosan általános, sorsolj ki egy művészetet, amivel kapcsolatos a balsiker. Egy külön lehetőség, hogy a szellem megsértődik a táltos követelőzései miatt és részlegesen vagy teljesen visszaveszi hatalmát, amíg a táltos hosszas bocsánatkérésekkel és áldozatokkal ki nem engeszteli. Az Adományt nem vonhatja vissza, de a varázslatokat igen!

A Táltos varázslás fejlesztése a 4. kiadás szabályaihoz

Minden évszakban, amit varázsképességeinek fejlesztésére fordít tegyen egy stresszdobást. Egy tapasztalatpontot kap Táltos varázslás jártasságára, ha az eredmény 2 vagy több. Három jár akkor, ha 12-t, vagy többet dobott. Ne feledd, hogy kétszeres mennyiségű tapasztalati pont szükséges a fejlesztéséhez! A jártasság csakis ezen a módon gyarapodhat, a szellemektől való tanulás az egyetlen útja. Mesélő: balsikernél mindig három kockával dobass, ötleteket a mágikus balsikerek gyűjteményéből meríthetsz. Egy külön lehetőség, hogy a szellem megsértődik a táltos követelőzései miatt részlegesen vagy teljesen visszaveszi hatalmát, amíg a táltos hosszas bocsánatkérésekkel és áldozatokkal ki nem engeszteli.

Táltos varázslatok

Széllel versenyt járás 30.

H.: Érintés/Közeli, T.: Különleges, C.: Csoport

Lóval, gyalog, szekérrel egyaránt kb. 200 mérföldet tesz meg óránként. A varázslat egy óra hosszáig tart. ReAu30

Üssed, üssed botocskám! 20.

H.: Érintés/Közeli, T.: Különleges, C.: Kicsi

Egy botra varázsolható, amely a levegőbe röppenve harcol a táltos által kijelölt célpontok ellen. A fegyver "ereje, gyorsasága" és más tulajdonságai megegyeznek a táltoséval, de legkevesebb 0. Harci képzettsége a varázslat magnitúdójával egyezik meg, alapesetben 4. Három "egészség szintje" van, sebtűrése +10. A sikeres támadások nem feltétlen teszik tönkre a fegyvert, csak megtörik a varázst. Az időtartam egy óra, kivéve, ha a bot legyőzésével megtörik. ReHe(Au)20

Rejtezés 20, vagy több

H.: Test, T.: Különleges, C.: Egyén

A táltos elalszik, és elrévülve beszél a szellemekkel, különféle praktikákat tanulhat tőlük. Ezúton fejlesztheti varázstudományát. A rejtezés tíz-húsz percig tart. Hatásának megállapításához a varázslat magnitúdójával megegyező szintű Rejtezés jártasságpróbát kell végrehajtani.
Mesélő! Soha ne hagyd, hogy a Rejtezés örve alatt a játékos elrontsa kalandjaidat. Csak annyi információt adj ki, amennyi jólesik.

Átváltozás bikává 20.

H.: Test, T.: Nap/Holdhó, C.: Egyén

A táltos a nevezett állattá változik, kívánságára bármikor visszaalakulhat. A táltosok - férfiak és nők egyaránt - jellemzően ebben az alakban vívják párbajaikat. A ruházat nem változik át. Használd az állatok eredeti adatait, de bikává változva néhány tulajdonsága másként alakul: mérete az emberi méret +3, erő az emberi +3, állóképesség emberi +3. Testi kort nézve a túl fiatal és az idős táltosok kisebb erejűek állatként is. Az állati jellemvonásokat figyelmen kívül hagyhatod, ha akarod. A varázslat más verziójával lóvá alakulhat. (MuCo(An)25)

Lóbáb 25.

H.: Érintés/Közeli, T.: Nap/Év, C.: Egyén

Miután megnyúztál egy lovat, csontjait visszarakod a bőrbe és kitömöd szalmával. A varázslattal életre keltheted egy teljes napra. További varázslatok léteznek más állatokhoz, például medvéhez. A háziállat rendelkezik a bőr eredeti gazdájának beidomított tudásával. (MuHe(An)30)

Döglött ló megelevenítése 25.

H.: Érintés/Közeli, T.: Nap/Holdhó, C.: Egyén

Föléleszthetsz egy döglött lovat, amelyet meglovagolhatsz, vagy kocsiba foghatod. (ReAn25)

Javaslás 20.

H.: Érintés/Közeli, T.: Pillanatnyi, C.: Egyén

Mentális és testi betegségeket vis nélkül is maradandóan gyógyíthatsz. Fertőző betegségekre ez nem vonatkozik. (CrCo20)

Átokverés, változó

H.: Karnyújtás/Látótáv, T.: Végleges, C.: Egyén

Egyetlen varázslat, de a hatás többféle lehet. Hatásának megállapításához a varázslat magnitúdójával megegyező szintű Rontás jártasságpróbát kell végrehajtani. (Pe, változó szint)

Egyebek:
Megszálló szellem kiűzése: a szellemeket kiparancsolják a megszállottból. (változó)
Időjárás eligazítása: révületben szellem alakban vív meg a megfelelő időért. Az eső 15. szint, a zápor 20., a vihar 30., teremthet és csitíthat egyaránt.
Jég, tűz, árvíz csinálás, ismeri füvek titkait, széllel versenyt járás, láthatatlanná levés, állatokká válás.
A táltos esőt hoz, kalapjának intésével visszafordítja a viharfelleget és embert, állatot gyógyít, meglátja a földbe ásott kincset.
 

Táltos stílusú hermetikus magusok

Az Ex Miscellanea-ház tagjaként: szükséges az Átváltozás bikává (vagy csődörré) (+2) erény, vagy egy varázslat, ami ugyanezt a hatást éri el.
A Bjornaer-ház tagjaként: bika vagy csődör Szunnyadó vad (nőknek is). Bár a ház germán eredetű, mégis illik a táltosok képességeihez.

Szükséges erény: Tisztánlátás (+1)
Szükséges kezdő jártasság: Írás (magyar rovás) 2

Amennyiben a mesélő a Rejtezést és a Tisztánlátást nem engedélyezi, helyette válaszd a Jövendölést (+4) és a Látást (+1). Könyvekkel, műveltséggel, kereszténységgel és műhelymunkával kapcsolatos erénye ne legyen, s az Elementalista erény sem illik hozzá. Pontosan határozd meg melyik a fölös csontja.

Jellemző erények és hibák:

Rejtezés (+2)
Átváltozás, bika esetleg csődör (+2)
Mágikus érzékek: Muto, Auram, Animal vagy Lovak (+1)
Füvészet (+1)
Különleges körülmény: dobolás, (sámán)éneklés, vagy a célpont körüljárása (+1)
Rontás (+2)
Javas (+2)
Táltos ló kísérőtárs (+4)
Gyatra író (-1)
Gyatrán olvasó
Kontár (-1)
Gátolt kreativitás (-3 műhelyérték új varázslat fejlesztésére, varázstárgy és -ital készítésére) (-1)
Gyenge áttörés (-10 mágikus áttörésre, ami az általa készített varázstárgyakra is vonatkozik) (-3)

“Botcsinálta” táltosok

Ezek a bajtársak rendelkeznek a táltosok hagyományos születési jegyeivel, a fölös csonttal, jegyezd föl fajtáját. Válogassunk számára a különleges adottságokból. Alapjártasságaik a Rejtezés (+2) és Tisztánlátás (+1). Jellemző jártasságok: Javas (+2), Időjóslás (+1), Füvészet (+1), Jövendölés (+4), Gyógyító (+1), Varázsvessző (+1). A lóvá, vagy bikává változás (+2) és a mágiaellenállás (+4) is elképzelhető. Illik hozzá a táltos paripa (+4).

 

Készült: 2002.12.31.
Utolsó simítások: 2007.03.28.

Vissza