Mit jelent az etikett?

Az etikett a nemesség, különösen pedig a főúri nemesség szokásainak ismeretét jelenti, személyesen ismeri a nemes urakat és hölgyeket.

Az etikett kulcsfogalma a RANG. Ez nagyon fontos! Ettől függnek az egyén jogai és kötelezettségei. Lehetséges, hogy a háborút nyert zseniális hadvezér az udvarban egy senki kis grófocska.

A karakter tudja, ki milyen színű, szabású, díszítésű ruhát viselhet. Tisztában van a régi és a jelenlegi ruha és frizuradivattal. Ruhadíszek lehetnek: csörgők, csengettyűk, varrás, tollak, paszomány, prém, gombok (arany, ezüst, drágaköves stb.), csipke, gyöngy, stb. Kiegészítők: kalap, cipő, esernyő, fűző (a láthatatlan kiegészítő).

Pontosan ismeri az egyes rangok jelentését. Helyes címen tudja megszólítani az udvari embereket. Ismeri a tiszteletadás egyéb formáit, pontos számukat és helyüket. Például hányszor kell térdet hajtani, ki előtt és ki előtt nem. Ide sorolható a leborulás, a kéz, esetleg a láb csókkal illetése, stb. és ezek sorrendje. Ismeri a helyes ültetési rendet. Ezért tud tiltakozni, amennyiben nem a rangjának megfelelően bánnak vele, illetve érzékeli, amennyiben előkelőbb helyre sorolják, mint kellene.

Tudja, hogy mely méltóság jelenlétében kik ülhetnek le, és milyen ülőalkalmatosságra.

Ismeri az egyes méltóságok kiváltságait és jogait. Ismeri az uralkodó aktuális ruharendeleteit (ki milyen hosszú ruhát viselhet). Ezek szabályozzák a cipő hosszát, kunkorodását, a ruha anyagát (ár alapján), a (női) süveg hosszát, a róla lelógó fátyol hosszát, a női ruha uszályának hosszát, stb.

Fontos, hogy ki kire nézhet, hogyan nézhet, s kire sehogysem. Mai elme számára mindezek érthetetlennek tűnnek, a középkorban élet-halál kérdés volt az udvari emberek számára.

Álljon itt erre egy példa:

"Hercegasszonyoknak kiváltságuk volt, hogy hintajuk tetejére skarlátszínű takarót teríthettek. A királyi gyermekeket és unokákat mégis valahogyan meg kellett különböztetni, tehát az ő kiváltságuk oda bővült, hogy a takarót a kocsi tetejére rá is szögezhették. Emiatt komoly perpatvar is kerekedett egyszer, mert a vérbeli Condé herceg azt követelte, hogy a vérbeli hercegnők is odaszegeltethessék a takarójukat. Az udvari intrika elgáncsolta Condé igényét, mire ez felháborodásában ledobatta felesége hintajáról a skarlát takarót, és mindenki elszörnyedésére ANÉLKÜL hajtatott be a királyi palotába."

Forrás: Ráth-Végh István: Az emberi butaságVissza