Balfogások a fantasy szerepjátékokban

Avagy a szerepjáték írók és fordítók szokásos tévedései.

 

A hosszúkard a hadtörténelemben egy két kézzel forgatott kardot jelent, melyet másképpen fattyúkardnak, a muzeológusok pedig másfélkezes kardnak is neveznek. A megnevezések helyenként eltérőek, de a hosszúkard sehol sem jelent egykezes kardot. Ez utóbbit hívjuk kétélű kardnak vagy egyszerűen kardnak.

A sok játékban pallosnak nevezett fegyver valójában a kétkezes kardot takarja. Pallosnak egyébként egy a 17. században kialakult szablyakardfajtát hívtak, valamint a hóhér fegyverét, amit valóban két kézre fogtak. Talán ennek hatására kezdődött a helytelen elnevezés. Ha a hóhér történetesen bárdot használt, azt is pallosnak nevezték!
“A pallos az egykezes kardpenge és az előrehajló szablyamarkolat összeolvadásából alakult ki. Ezzel pedig lehetővé vált, hogy a pallost szúró- és vágófegyverként is lehessen használni, főként pedig a markolat formájának köszönhetően pontosabban kivitelezett, keményebb csapást lehessen vele mérni. Az új fegyver könnyebb lett a kardnál, ám nehezebb maradt, mint a szablya.” Jan Sach: Kardok, tőrök, buzogányok 155. oldal
Képek pallosokról

Ősmágusnak fordítják általában az archmage kifejezést, pedig a szótár ebben kivételesen egyértelmű. Amúgy ha ősmágus, vajon kinek az őse lenne? A későbbi mágusgenerációk nemzője tán? Nos, nem. Az archmage FŐmágust jelent, mint ahogy például az archidux (latinul) főherceget.

A láncing szintén modern kifejezés, a chainmail szó szerinti fordítása. Ez angolul is modern kifejezés, régen mail-nek hívták. Magyarul páncélingnek vagy sodronyingnek hívjuk. Régen még rövidebben a páncél szót használták, ami kizárólag sodronyinget jelentett, mellvértet például nem.

Rézpénzt a régi időkben elvétve használtak. Ugyan önmagában nem hiba rézérméket szerepeltetni játékokban, de elsődlegesen a nemesfém tartalmat tartották értékesnek. A fő fizetőeszköz a középkorban sokáig az ezüst volt. Az arany-ezüst értékaránya 1:10-hez, de mivel az ezüstpénzek könnyebbek és ötvözöttek voltak, az arany pedig gyakran tiszta fém, ezért érmékben 1:30-tól 1:250-ig bármilyen arány elképzelhető.

Sok játékban a kis fegyvereknek nagyobb a kezdeményező értéke, mint például a kardoké. Pedig hiába akar a tőrös támadni, a kardosnak elég kitartani a pengéjét: szaladj bele, ha unod az életed! Ugyanígy egy kardos a dárdáshoz alig fér hozzá. Nem egyszerűen később támad, hanem gyakran támadni sem tud, ha nem akarja fölnyársalni magát.

Néhány adalék a történelmi középkorról

Fogadók: falvakban nincsenek fogadók. Elalhat valakinek az istállójában. Nem ritka, hogy rendeléskor a fogadós előveteti az idegen pénzét, hogy lássa, van miből fizetni. A szobák árát mindig előre kérik, az ételét, italét fölszolgáláskor.

Írás/olvasás: a középkorban kb. minden 100. ember, a papok, írnokok tudtak olvasni. A nemesek sem tudtak írni. Gyakori eset, hogy valaki tud olvasni, de írni nem. A középkor előrehaladtával a 14. századtól az írástudás emelkedik. Jelentősen többen tudhatnak írni-olvasni, ha a világban föltalálták a papírt, vagy más olcsó anyagot. Európában a 13. század végétől gyártják, az első papírmalmok Észak-Itáliában épültek. Addig az araboktól vásárolták drága pénzen. A báránybőr kikészítésével nyert pergamen ennél költségesebb volt.
Legelőször az arisztokraták között terjedt el az írni tudás, Magyarországon a 15-16. században már tudtak írni, s néhány nő is megtanulhatott. A 17. századtól az előkelő nők írni tudása egyre gyakoribb. A mezővárosok és falvak elöljárói közül 1770-ben csak minden hatodik-hetedik tudott írni. A fejlettebb vidékeken gyakoribb az írni tudás. Az 1850-es évek táján már a középnemesek háromnegyede, női hozzátartozóik negyede tudott írni. Aztán a kör folyamatosan szélesedett. Az írást nehéz munkának tekintették.

Zseb: késői találmány, régen mindent erszényekbe, övtáskába raktak.

Fürdés: csak modern, városias civilizációkban (pl. Róma) volt szokás, ott sem minden nap. Aki nem fürdik az büdös, de a többi embernek ez nem feltűnő, hisz ők is azok. A sokat fürdőzőt (háromszor egy héten), lehet hogy boszorkánysággal vádolják meg (keresztény középkor). A 14. században Európában divatba jöttek a fürdőházak, melyek majd a reformáció idején tűntek el. Ebben az időben a fürdőházba még meztelenül jártak.

Kemence: a paraszti és polgári házakban is ebben fűtöttek. A kora középkorban a parasztoknak csak összetákolt viskójuk volt, kemence nélkül.

Üveg: a középkori világban luxuscikk. Az ablakokon deszka, vagy marhahólyag lehet, más nem nagyon.

Lovagi vértezet: a teljes páncélzat a 14. sz. vége felé alakult ki. A klasszikus lovagkorban még csak páncéling létezett, ami fölé a 13. századtól bőrre szegecselt vaslemezekből készült páncélt vettek föl. Ezt fegyverkabátnak hívhatjuk, angolul coat of plates, vagy brigandinnak.

Rapír: a tűzfegyverek elterjedésével és ezzel párhuzamosan a páncélok eltűnésével alakult ki, bár fénykorának idején használtak még páncélokat csatában. A rapír ideális párbajfegyver. Rendkívül hosszú, ami nagyon előnyös. A rapír párja a hárítótőr. Középkori fegyver viszont a másfél méteres, edzett hegyű nyárs, vagy fúrókard, kifejezetten a lovagi vértek ellen. Nem a páncélt szúrták át vele, hanem a hajlatokat igyekeztek eltalálni, amit nem lemez borított, hanem sodrony. Kiegészítő fegyverként hordták, elsősorban polgári hadak.

Tükör: fémtükör volt még csak.

A használati eszközök, mint például a vödör, kád, kanál jórészt fából készültek. Fémkanál csak ezüst volt. Szegezéshez is faszeget használtak. A 13. századtól a jómódú parasztoknál is előfordultak fémkupák, tálak.

Cukor nincs, ízesítésre méz vagy gyümölcs használatos.

A homoszexualitás a 12. század óta tabu. Előtte a nyugati lovagok például megerőszakolták a legyőzött és elfogott ellent.

 

Készült: 2003.08.21.
Utolsó módosítás: 2006.05.05.

Vissza