Világképek a középkorról

Az Ars Magica szabálykönyv fölvillantja azt a lehetőséget, miszerint a középkori hiedelmeket tekintsük valóságosnak, ezek igazságát alkalmazzuk a játékban. A legtöbb játékos mégsem így játszik, túlnyomórészt inkább a rózsaszín fantasy jellemzőit követi. Az alábbiakban fölsorolok néhány kérdést és választ, melyek talán segítenek körülírni ezt a két világszemléletet. Hasznos dolognak tűnik, ha a játék elején választunk ezek között, mert sok hiábavaló vitatkozást és filozofálást kerülhetünk el általa. Másrészt megszünteti a döntés hiányában föllépő bizonytalanság érzését. Ne gondolja senki, hogy az alábbi rovatokat megfellebbezhetetlen igazságokként nyilatkoztatom ki (gyk), inkább csak fölsorolom a kritikus pontokat, melyek előbb vagy utóbb előkerülnek minden mesében.

A legendás világkép kialakításakor figyelemmel kell lennünk arra a zavarbaejtő tényre, mely szerint ugyanarról a dologról két embernek más hite lehet. Itáliában tán azt hiszik a kínaiakról, hogy tizenöt láb magas óriások, míg Lengyelországban a tatárhoz hasonló kutyafejű embereknek vélik őket. Melyiküknek legyen igaza? Lehetséges akár mindkettőt elfogadni. Kína egyes vidékein óriások, másutt kutyafejűek laknak.

A harmadik kiadású szabálykönyv jó kiinduló alapot jelent, de további sok-sok könyvtári nyomozást igényel. Ráth-Végh István könyveiből például sokat meríthetünk. A negyedik kiadásból már kivették ezeket az elemeket, a játék hangulatát eltolva a könnyed fantasy irányába.

Zsidó eredetű vallások: katolikus és ortodox kereszténység, az iszlám, és természetesen a zsidó vallás. Hogy kivel mi történik halála után, szerintem nem érdemes boncolgatni. A történetekben ez nem játszik szerepet. A lelkek idézésénél fogadjuk el munkahipotézisként azt a variációt, hogy nem az ember igazi lelkét idézik meg, hanem annak itt maradó lenyomatát. Megszentelt földbe temetetteket nem lehet megidézni. Amelyik vallásnak van a játékban domínium aurája, annak temetője is szentelt.

  Könnyed fantasy
A világra tudományos szemmel tekint, vallási ügyekben a szellemi vonalat figyeli és széles látókörű.
Ez a szokásos, politikailag is korrekt, unalmasabb játékstílus.
Legendás
Föltételezi, hogy a korabeli vélekedések igazak, de legalábbis annyi, amennyit ismerünk belőlük.
Ez a fantáziadúsabb verzió, noha ritkán játszanak így.
milyenek a világ emberi lakói? Mind emberek. Persze vannak, akik elhiszik, hogy Etiópiát egylábú és egyszemű emberek lakják, de ha odautazol, láthatod, hogy bőrszínüktől eltekintve ők is ugyanolyan emberek, mint más. A kaland helyszínén és környezetében szokványos emberek élnek, a távoli országok lakói viszont mondabeli furcsa alakok. A walesiek valóban földet égetnek stb. Vagy: ha Walesben játszotok, akkor a ti karaktereitek is földet égetnek, ha meg akarnak melegedni.
zsidók Köznapi emberek. A zsidóknak szarvaik és farkuk van, és keresztény gyermekek húsát eszik.
kutyafejűek-e a tatárok? Nem Igen
katolikus vallás Bármely vallásúnak lehet igaz hite, nem csak a katolikusoknak. Minden zsidó gyökerű vallás ugyanabban az istenben hisz, csak másképp. A pápa nem csalhatatlan. Csakis a személyes hit, a bűntelen élet és az isteni kegyelem juttathat üdvözüléshez. A római katolikus vallás az egyetlen üdvözüléshez vezető út. Minden más vallás tévtan, a legtöbb ráadásul az ördög műve. Csak a katolikusok juthatnak üdvözüléshez. A pápa csalhatatlan. A búcsúcédulák és az egyházi jutalmak (például keresztes harc a pogányok és eretnekek ellen) valóban üdvözüléshez juttatnak.
ortodox kereszténység Mindegyik vallásnak van domínium aurája. Az ortodox hívőnek lehet igaz hite. Az ortodox kereszténység az ördög műve, de maguk az emberek ettől még nem gonoszok. A magasabb rangú papok között viszont fölütheti fejét a démoni befolyás.
mohamedánok, iszlám A szaracénok is normális emberek. Van domínium és igazhit. A szaracénok az ördög hívei, vérszomjas démonimádók. Jó lenne megtéríteni őket, de erre sajnos kevés esély mutatkozik.
eretnek keresztények Könnyen lehetséges, hogy az eretneknek címzettek jó keresztények, lehet igaz hitük stb. Mindenfajta eretnekség az ördög műve. Az eretnek "papok" az ördög szolgái, akiket az inkvizíció kezére kell adni, hogy kipurgálásuk után a megtévesztett nyájat vissza lehessen terelni a Katolikus Anyaszentegyház aklába.
pogányok A pogányoknak is lehet igaz hite, de településeiknek nincs domínium aurájuk. Szent helyeiken mágikus vagy tündéri aura lehet. A pogány vallások nem lehetnek az ördög mesterkedései, mivel az ördög a zsidó eredetű vallások alakja. A pogánynak honnan lenne igaz hite, ha nem hiszi Krisztust, a Megváltót? Meg kell téríteni őket, hogy ne jussanak a pokol tüzére. Szentségtelen ceremóniáik helyszínén elsősorban pokoli, néha mágikus vagy tündér aura található.
inkvizíció Az inkvizíció egyházi túlkapások garmadája. A bűntelen embernek tényleg nem kell félnie a Szent törvényszéktől, igaztalanul senkit sem bántanak.
templomosok A francia király és a pápa szemet vetett jelentékeny vagyonukra, azért oszlatták föl a rendet. Egyesek tán bűnösök voltak, de többségüket ártatlanul hurcolták meg. Ha a játékban fölbukkannak, a mesélő dönt majd a részletek felől. Sajnos az Egyház kígyót melengetett a kebelén. A templomosokat a Szentföldön megfertőzték az ördögi tanítások. Pénzügyletekkel foglalkoztak, szodómiával, és ördögi szertartásokkal. Isten segítségével a sátánfattya lovagokat legyőzték, a bűnösök máglyára jutottak, a bűnteleneket a János lovagokra (ispotályosok) bízták.
János pap országa Mese Mivel két elképzelés is ismert, dönteni kell, hogy Afrikában, vagy Ázsiában legyen-e.
népi mágia A népi mágia babona, hatása nincs. A népi varázslásnak apró módosítói vannak, melyek sikeres képzettségpróba esetén bónuszt jelenthetnek más dobásokhoz.
mágia, szürkület A mágia önmagában nem bűn. A szürkület a magusok túlvilága. A varázslás bűn. "Varázslót ne hagyj életben!" A szürkület egyenesen a pokol egyik bugyrába juttat.
a tudomány megközelítése, avagy miképp látnak a denevérek? A világ a tudományos tényeken alapul. A denevérek ultrahanggal tájékozódnak. A dolgok működése feltételezéseken alapul, nincs rá magyarázat. Vagy válaszd ki az egyik elméletet, a többi tévtan. A denevérek látnak a szemükkel.
betegség, fertőzés A fertőzéseket baktériumok és vírusok okozzák. A középkori orvosokra ne bízd magad! Inkább menj gyógyfüveshez, az nem rak trágyát a sebedre. A betegség Isten büntetése, az ördög vagy a tündérek ármánykodása révén keletkezik. A betegség anyagi szinten a testnedvek (sárga és fekete epe, vér és nyál) egyensúlyának fölborulásából adódik. Nincsenek bacilusok, sem vírusok. Imádkozz! Az orvos is segíthet rajtad, csakúgy mint a népi mágia. A mágikus gyógyítás kiegyensúlyozza a testnedveket.
létezik-e az elektromosság? Igen Nem. A villám az villám, nem elektromos jelenség.
a püspökök és pápák viselt dolgai, a simónia Bizony egy időben az lett a pápa, akinek több politikai támogatója volt, vagy aki több kardinálist pénzelt le. Utóbbi pedig a simónia netovábbja. És mint tudjuk, a fejétől bűzlik a hal... Bár előfordul, hogy egyes papok pénzen vesznek hivatalt, vagy bűnös módon élnek, de azért Istennek hála ezek ritka kivételek.
csillagászat A Föld kering a Nap körül, a Föld gömbölyű, a csillagok izzó gázgömbök. A Nap kering a Föld körül. A csillagok fénylő drágakövek az égen. A középkorban sem gondolták azt, hogy lapos lenne a Föld.
tündérek és más mesés lények Mindegyiküknek megvan a saját életmódja, ami teljesen különbözik az emberitől. Ezek a gonosz bestiák és tündérek kétségkívül a sátán teremtményei, hiszen természetüknél fogva gonoszak. Jónéhányukat égeti a szentelt víz, ami egyértelműen leleplezi mivoltukat.

Népi varázslás

Szerte Európában népszokásnak tekinthető a ráolvasás és más varázsló módszerek. Ezekkel a legkeresztényibb emberi is élhetett. Ne gondoljunk mást a papokról se, hiszen ők is ebbe a közegbe születtek.
Magyarországon az egyház is bátorította a táltos vallás elemeinek fölhasználását a kereszténység terjesztésében. Mária Boldogasszony mellékneve a régi vallásból ered. Szűz jelzője mindkét vallásban megegyezik.

A Ráolvasás képzettséget bárki tanulhatja. Ha a próba eredménye kilenc, vagy több, +10% módosítót kapsz valamely dobásodhoz, esetleg kisebb hatást produkálhat. Harcban nem használható. Láthatjuk, még egészen komoly tudással sem érhetnek soha egy varázslótanonc nyomába se. Jellegzetességek: termékenység, betegség elűzése, szerelmi varázslás, gyerek elhajtása, szépségvarázslás.

 

Készült: 2005.05.29.
Utolsó simítások: 2016.07.05.

 

Vissza