Latinos Ars Magica

Amennyiben létezik szerepjáték, amelyben érdemes szerepet adni idegen szavainknak, az minden bizonnyal az Ars Magica lehet. A magusok latin eredetűek, ezért jobban illeszkedik a stílusához, ha a hermetikus mágiával és a tudománnyal kapcsolatos definíciókat latin eredetű szavakkal fordítjuk, továbbá ezekben a fejezetekben általában több idegen eredetű szót használunk. De csakis ezeknél, tehát a relic maradjon csak ereklye, nem kell relikviának lennie.
A szószedetben nem pontos latin fordítást akartam megadni, hanem olyan latin eredetű szavakat használni, amelyek a magyarban már eleve léteznek.
Ha tetszenek a fogalmak, akkor használhatod akár szinonimaként is, de ha angol szabálykönyveket használtok, akkor lényegesen könnyebb ezekkel magyarosítani. Például nem kell elgondolkodni azon, hogy mi a penetration magyar megfelelője, mert a penetráció adja magát, míg az áttörés használatát szokni kell.

Angol Latinos fordítás
Magus Magus, Mágus
Archmagus Archimagus, Arkmágus
Apprentice Adeptus
House Bonisagus Bonisagus-domus
Tribunal Tribunál
Formulaic Formulás
Gift Donáció
Gauntlet Egzámen esetleg Tortúra
Laboratory Laboratórium
Sanctum Sanctus, Rezidencia, Azílium
Concentration Koncentráció
Finesse Finesz
Penetration Penetráció
Kísérletezés Experimentáció
Magic Resistance Mágikus rezisztencia
Natural Resistance Természetes rezisztencia
Magnitude Magnitúdó
Requisite Rekvizitum
Affinity Affinitás
Intelligence Intelligencia
Communication Kommunikáció
Diameter Diaméter
Mythic Europe Mitikus Európa
Diabolist Diabolista
Ceremonial magic Ceremoniális mágia
Saga Geszta, História
Immunity Immunitás
Chaotic Magic Kaotikus mágia
Flexible Formulaic Magic Flexibilis formulás mágia
Necessary Condition Szükséges kondíció
Inventive Genius Invenciózus
Mythic Blood Mitikus származás
Study Bonus Inspiráló környezet
Study Requirement Tanulási rekvizitum
Restriction Restrikció
Magic Addiction Mágia addikció
Susceptibility to Divine Power Szenzitív a mennyei erőkre
Limited Magic Resistance Limitált mágikus rezisztencia
Unstructured Caster Strukturálatlan magus
Incompatible Arts Inkompatibilis művészetek
Creative Block Blokkolt kreativitás
Weak Magic Resistance Gyenge mágikus rezisztencia
Special Circumstance Speciális körülmény

A fentiek közül az adeptus szorul némi magyarázatra. A tanonc pontos latin fordítása a discipulus lenne, de az nem honosodott meg a magyar nyelvben. Az adeptus egyik jelentése a beavatott, mint ahogy a mágustanonc státusz kezdetét is akkortól számítják, amikor beavatták a 15 művészetbe. Illetve van tanítvány jelentése is.

Ha nagyon latinosak akarunk lenni, akkor a magust mágusznak, az adeptust adeptusznak ejtjük.

Készült: 2012.02.12.
Utolsó simítások: 2016.06.05.