A hermetikus mágia alkonya

A játékban nincs pontosan meghatározva a világ jövője. A harmadik kiadású alapkönyvből az tükröződik, hogy az Értelem diadala és a magas népszaporulat fölszámolja a magusok életterét. Egy régebbi kiegészítő - az Ars Modernica - neve is sejteti, hogy a későbbi korok hermetikus mágiájával foglalkozik. Az újabb alapkönyvek viszont nem sugallnak semmilyen jövőképet.

Ahogy a játékban végigvonul a tavasz-nyár-ősz-tél koncepció, ezt könnyű magára a mágiára is átvinni. Véleményem szerint a mágia őszében jár, hatalma csúcsán, hogy aztán a feledés telébe forduljon. Ki tudja átvészeli-e telét, hogy aztán újra kitavaszodjék? Az őszi időszak kiválasztása tökéletesen önkényes lépés, csak azért választottam, mert ez illik az alábbi sagatípushoz.

Lássuk, mitől fordul télbe a mágia? Fölhozhatnánk az ember szaporodását vagy az inkvizíciót is okául. Én itt mégis egy harmadik lehetőségről írok, mégpedig a mágia fokozatos eltűnéséről. Az előbbiek ugyanis külső hatások, erőszakos beavatkozást jelentenek, melyet ügyes taktikával le lehet küzdeni. A mágiát magát nem érinti. S hogy miért csökken a mágia? Ki tudja? Talán ez a természetes rendje. A gyakorlatban ez a vis és a mágikus aurák eltűnését jelenti, illetve egyre kevesebb ember születik adománnyal, akiből magust lehet nevelni.

A mágikus apály lehet akár a saga központi témája is, amit 3-5 éves játék alatt lehet kifejteni. Szerintem erről a sagatípusról a csapat döntsön, részletes lefolyását viszont a játékosoknak nem kell ismerniük, ne is tudjanak róla pontosat. Ha a sorvadás éveiben alapítanak conventust, az itt leírt változásokat természetesen már érvényesíteni kell. A folyamat akkor kezdődik, amikor a mesélő jónak látja. Úgy gondolom előtte mindenképp szükséges legalább 50 játékévnyi tapasztalat, de ha a csapat régóta játszik, akkor ez elhagyható.

A kiinduló nyers vis mennyiséget vegyük 100%-nak, s minden évben dobj egyet. A vis mérő 10% eséllyel 10%-ot csökken. Hogy lefolyása ne legyen sablonos, 5% eséllyel 10%-ot nő. Így akár 100% fölé is emelkedhet, mint ahogy néha a haldokló is jobban érzi magát az utolsó napokon. Ezt az utat követve kb. 80-120 év alatt fogy el a nyers vis, a mérő nullára esik. Utána is dobálhatod a százalékot, mert az 5% esély mindig megmarad 10%-nyi vis mérő visszatérésére, míg a kockadobások engedik. A mágia tele nem jelenti azt, hogy teljesen eltűnik, csupán romjaiban él tovább.
A drámaiság miatt a nyers vis források csökkenése ne arányosan történjen. Ha például a conventus 4 vist veszít, egy forrásból történjék ez, esetleg még 2-2 elképzelhető.
A szorzót a kaland közbeni vis jutalmakra is alkalmazni kell, vagyis ha a mágia teljében 5 vist adtál volna, 60%-nál például már csak 3-at kaphatnak. Az aurából történő vis kivonására is használd a szorzót, valamint a saját vis forrásból származókra, utóbbinál mindig lefelé kerekítve, vagy az időtartamot módosítva.

Amikor a vis mérő esik, a mágikus és tündér aurák 30% eséllyel egy szintet zuhannak. Minden aurát külön kell megvizsgálni. Varázstárgyak, famulusok kötelékei és az elixírek szintén 30% eséllyel egy magnitúdót, vagy 5 szintet veszítenek erejükből. Növekedéskor visszanyerhetik. Azok az aurák, melyek a mérő nullára esésekor még léteznek, többé már ne veszítsenek szintet. Minimális változás ugyanis még lehetséges lenne az időlegesen még visszaköszönő növekedés és újra lezuhanás éveiben. Esetleg vezesd magadnak, hogy a környéken mely aurák szintje nő eggyel az időleges visszaállás alkalmával.
Praktikus megoldás, ha előre legalább 10 évre kidolgozod a vis és a fontosabb aurák változásait. Ha régi jegyzeteidet megtartod, könnyedén megmondhatod játékosodnak, hogy most kreált 27 éves karaktere hány pontnyi természetfölötti erényre és hibára jogosult. Mivel a múlt ezen része semmiképp sem titkos, egy játékos is vállalhatja ezt a feladatot.

Természetesen nem feltétel, hogy kockadobásokkal határozd meg világod sorsát. Alkalmazása viszont egyfajta sorsszerűséget ad a sagának, mivel nem te döntöd el, a folyamat részleteit, csak elmeséled, miként történik.

Vis mérő

Egy magnitúdó szintje

Term.föl. erény+hiba max* a születés idején

Tanonc találás célsz:

Ebben az évben születetteknél:

110%

4

legalább egy ajánlott

5

A korosztályban gyakori az adomány. Erősödhetnek az aurák!

90%

5

8

6

 

80%

6

7

7

 

70%

6

6

8

 

60%

7

5

10

A természetfölötti hátterek ára nő 1 ponttal.

50%

7

4

12

 

40%

8

3

14

 

30%

8

3

16

Nem lehet természetfölötti származást választani.

20%

9

2

19

 

10%

9

2

23

 

0%

10

0

26

Csak úgy találhat tanoncot, ha megvizsgálja a kedvező években születetteket.

 

* Kivétel a szerencse, a varázstárgy 2 pontig, a mágiatűrő, a kísértett, a mágiaérzékeny, az igazhit, és az őrangyal. A hermetikus erényekre és hibákra sem vonatkozik.
Egyes természetfölötti hibák szellemiek is lehetnek, pl. megpecsételt sors, vagy testiek, mint a vérzékenység. Fennállásuk esetében ezt külön jelezd. Abszolút értékeket adj össze, vagyis +3 és -2-ből 5 pont lesz.
A különleges adottság erényekre a korlátozás nem vonatkozik.
A Magnitúdó azt jelenti, hogy a varázslatok magnitúdóját mennyivel kell megszorozni, hogy megkapjuk a varázslat szintjét és így a dobás célszámát. A vis csökkenés nem csak a nyers, hanem a világban áramló, nem kötött vis mennyiségét is leredukálja.

A nyers vis raktárakat nem érinti a csökkenés.

Zavaró lehet még, hogy a lakosságszám növekedése ugyanúgy a vis és a mágia eltűnését eredményezi. Ez a hatás regionális, míg a vis mérő csökkenése általános. A sűrűn lakott vidékeken lehet alacsonyabb (pl. -10%) vis mérővel számolni, vagy hagyományos módon a conventusok nem választhatnak nyers vis bőséget és magas mágikus aurát.

Alapesetben számoljunk úgy, hogy körülbelül minden 20000. ember hordozza az Adományt. Eleinte különösebben nem kell foglalkozni megváltozásával, mert a lakosságszám növekedése ezt ellensúlyozhatja. Ha kíváncsiak vagyunk arányszámukra, osszuk el a 20000-et a százalékkal. Például 90% vis mérőnél 20000/0,9=22222, vagyis minden 22222. ember születik Adománnyal. Míg egy hárommilliós lakosságú országban kb. 150 adománnyal rendelkező személy él, 20%-os vis mérőnél, ha közben négymillióra nőtt a népesség, minden százezredik (20000/0,2), vagyis már csak 40 ember mondhatja ezt el magáról. Ezek az arányszámok erősen sarkítottak, csak érdekességként említem őket. A gyors lefolyású vis csökkenés még jobban torzítja az arányokat, mert a születéskori vis mérővel kell számolni, nem az aktuálissal. Nagyon alacsony mérőnél már komoly szervezetet, vagy titkos társaságot kell fölállítani a tanoncok fölkutatására, mert a magusoknak egyedül nagyon kevés az esélyük a sikerre.

A varázskönyvek nyers visben mért árai körülbelül (80-vis mérő) százalékkal csökkennek.

A mennyei auráknak a lakosságszám növekedésével erősödniük kellene, ám ez nem történik meg, sőt az eretnekmozgalmak leverésének helyén egyenesen zuhannak. Különösen a városokra érvényes ez. A mennyei és a pokoli hatalmakra alkalmazd a vis csökkenés mérőszámát, az aurákra ne. Azok módosulása majd a reformációval és a felvilágosodással fog megtörténni elsősorban a városokban. Igazhitűt egyre kevesebbet lehet találni, de kettő, vagy több hit ponttal bírót szinte lehetetlen. Az eretnekmozgalmak zöme kísérlet a hit visszaállítására, nem csoda hát, hogy leverték őket.

A megmaradó mesés lények egyre inkább emberi vagy állati formát vesznek föl, sok képességüket elvesztik, egyes fajtáik kihalnak, mivel megfelelő mágiaszint híján nehezebben, illetve egyáltalán nem képesek szaporodni. A természetfölötti hatalmak szintjét (vis mérő +20%-kal) szorozd meg, de csak 110%-os vis mérőnél lehet 110%. A lángot fúvó ötlábú táltos paripa képességeiből 50%-os csökkenésnél már csak a tudása és emberi beszéde marad, 10%-nál nem több egy rendkívül okos lónál (Ravaszság +3), ám beszélni ekkor már nem tud. A képességek elfogyása érintheti az egyedeket is, de utódaikat mindenképp.

Míg a magusoknak csupán szám- és fejlődésbeli korlátot szab a vis csökkenése, a táltosok teljesen eltűnnek a színről. Védőszellemeik egyre kisebb mágikus hatalommal rendelkeznek, egyre kevesebb varázslattal tudnak segíteni, egy idő után pedig képtelenné válnak új Adományt juttatni az emberpalántáknak. A 60% alatti vis mérő éveiben már csak az erős szellemek - a védőszellemek harmada - juttathat új Adományt, 40% vis mérő alatti években már ők sem. A "botcsinálta táltosokra" nincs ilyen korlátozás.

Választható lehetőségek

- A folyamatot, ha akarod elhúzhatod, hiszen minél lassabb, annál jobban illik az évszakváltás témához. Gyorsíthatod is, ha a változás esélyét például duplájára emeled. Ekkor 40-60 év alatt apad le a vis bőség.

- A vis mérő 10% alá nem zuhan, hanem ott megáll.

- Könnyű kitalálni, hogy a folyamat megfordításával, vagyis ha a vis növekedés esélye kétszerese a csökkenésének, hasonlóképpen lehet regenerálni a nyers vist és az aurákat.

Világi dolgok

Terjed a néma olvasás. 1250-től 5-ös, 1300-tól 4-es, 1350-től 3-as írás értékkel lehet hangtalanul olvasni. Az írást 1400-tól 2-es szinten is elegendő elsajátítani. [Ez itt mind hipotézis.] Magyarországon föltevések szerint még 1500 körül is a lakosság kb. 1-1,5%-a tudott írni, olvasni tán többen. A képzettséget tekinthetjük úgy, hogy 2-es értékkel még csak olvasni, 3-mal már írni is tud.

Az idő haladtával szótárakat és nyelvkönyveket is kiadnak. Az első latin-magyar szójegyzék például 1410-ben készült 2140 magyar szóval.

A 13. század európai jelentőségű újítása, hogy Észak-Itáliában üzembe helyezték az első papírmalmokat. Az arab világ mellett immár Európában is gyártottak papírt. Az olcsóbbá vált információközvetítő eszköz tette lehetővé a műveltség széleskörű elterjedését.

Az egyház tiltja a boncolást, a vérrel való érintkezést. A pápa 1490 körül engedélyezte a boncolást, ha utána a halott rendes keresztény temetést kap, de eltelt egy kis idő, mire gyakorolták is. Az első dokumentált boncolást 1315-ben hajtották végre.
Az orvoslás maximuma 1600-ig 2, 1600-1700-ig 3, 1700-1800-ig 4, végül utána 5 is lehet. Az arab orvosok tudása végig 4-es [hipotézis], az iszlám is tiltotta a boncolást, viszont náluk több orvoslással foglalkozó klasszikus könyv maradt fönn.

Újkori mágia

A hosszú haldoklás után valószínűleg új típusú mágia születik, ami igazodik az értelemhez. Nincsenek benne föltűnő hatások és hiányzik belőle a nyers visszel való bánás módszere. A varázslónak nem lehet pozitív materialista, sem cinikus, kritikus jellemvonása. Ez a játék inkább misztikus, mintsem mágikus világban zajlik.

Legyen egy varázslás képzettség, amihez adomány nem kell, csupán erős akarat. Az intelligencia tulajdonsághoz tartozik, fejlesztése dupla pontba kerül. Induláskor 5-ös szintet kap a magus. A specializációkat az érzékekhez hasonlóan külön képzettségként lehet fejleszteni, ám erényt nem igényelnek. Ez bármelyik hermetikus művészet lehet. A varázslás duplája, intelligencia plusz legföljebb egyfajta specializáció (vagy érzék) +1d mutatja a varázslat erejét. Ennek el kell érnie a kívánt hatás szintjét, különben nem jön létre a varázslat. Védelemre is a varázslás használatos (a Parmához Adomány szükséges). A varázsszintet az AM-hoz hasonlóan nézzük. Adomány híján a magusok aurája nem riasztja el az embereket.

Az életelixírek megmaradnak, ugyanúgy pluszokat adnak az öregedés dobásra, de nem sokat.

A mágikus aurák gyengék, fölösleges ezért isten háta mögötti helyekre költözni. A conventusok föloszlanak, az új mágia művelői zömmel már városokban élnek. A házak elveszítik jelentőségüket a gyakorlók rendekbe tömörülnek, hálózatokat tartanak fenn. Tudásukat szimbólumok segítségével ködösítik. A könyvnyomtatás elterjedésével alacsony szintű mágiával foglalkozó könyvek tucatjai jelennek meg. A belőlük szerezhető tudás elhanyagolható az igazi magusokéhoz képest, akik szigorúan elkülönülnek a beavatatlanok seregétől.

Az "új varázslók" alapjártasságai: anyanyelv 5, latin beszéd 4, írás 3, varázslás 5.

 

Készült: 2003.01.27.
Utolsó simítások: 2005.01.08.

Vissza