A középkori jellem

A középkor embere végletes jellem, erős túlzások jellemzik mind pozitív, mind negatív irányban. Ékes példa erre, hogy a keresztes lovagok kardélre hánytak férfit, nőt, gyermeket Jeruzsálemben, majd szent áhítattal gyűltek össze imádkozni. Mi ezt a viselkedést nehezen értjük.

Lehet, hogy valaki egyik nap habzsolja az életet, majd egy szerzetes szónoklata hatására másnap mezítláb zarándokútra indul. Az egyház önmérsékletre int, a túlzó gyászt éppúgy elítéli, mint a dőzsölést. A középkorra még egyáltalán nem jellemző a bűntudat, főleg szexuális téren, ez csak később, a protestáns mozgalmak idején alakult ki mindkét táborban.

Tekintsünk minden karaktert hívőnek, vagy vallásosnak, kivéve akik ezt jellemvonásaikkal külön jelzik. Ugyanakkor voltak, akik a papokat is kiraboltak. III. Konrád német király például kereszteshadjárata idején a magyar templomokból elvitette a kegytárgyakat is, hogy útját finanszírozni tudja. 1202-ben keresztes hadjárat során keresztesek támadták meg Zára várát és foglalták el a katolikus magyar királytól. III. Ince a középkor legtekintélyesebb pápája volt, holttestét mégis kirabolták saját szolgái, így teljesen meztelenül találtak rá a ravatalon.

Nem közvetlenül Istenhez vagy Jézushoz, hanem a szentekhez fohászkodtak közbenjárásukat kérve. Ha nem jött a segítség egyesek megkorbácsolták az oltárát, stb., ezzel reklamáltak nála, mert elmulasztotta teljesíteni "kötelességét". Az idő múlásával sokan egyfajta üzletnek tekintették a vallást. Ők áldozatokat hoznak ima, pénz, zarándoklat formájában és elvárják érte a segítséget.

Fontos, hogy az emberek haláluk után be szerettek volna jutni a mennyországba. Ezért hajlandók voltak áldozatokat hozni. A keresztesek például teljes bűnbocsánatot kaptak. Később jóval egyszerűbb dolgokért is lehetett szerezni, mint például búcsúcédula vásárlásával, vagy halálos ágyon való gyónással.

Hittek a különféle babonákban, a ráolvasásokat imádságokkal vegyítették. A keresztény vallás népi változatát szőjük át termékenységkultusszal és varázslással. Például a helyi pap a Véka-hegy táltos fájából készíttetheti új oltárát vagy Jézus szobrát. Az asszonyok gyógynövénygyűjtés közben varázsigéket mondogatnak, amiben fölbukkan Jézus, Mária Boldogasszony és a szentek nevei is. Boldogasszony a táltos vallás termékenységistennője volt egykor.

Az emberek hiszékenyebbek, mint most ezért foghatott könnyebben rajtuk pszichológiai alapon az átok. Még ma is jellemző a hiszékenység, pedig mindenki jár iskolába, azaz talán okosabbak vagyunk. Ennek ellenére fizetnek azért, hogy a tévén keresztül pénzenergiát kapjanak, jóshoz járnak, horoszkópot olvasnak és megveszik az ügynöktől félmillióért az edénykészletet, amit boltban feleannyiért árulnak. Ezzel a fölsorolással biztatni szeretném a mesélőket, hogy ha a játékosok át szeretnék verni a mesélői karaktereket, érdemes hagyni. Egyedül a tanult embereknél érdemes elgondolkodni, vagy nagyobb célszámot adni a képzettségpróbáira.

A halál nem tabutéma, beszélnek róla.
Férfiak is sírhatnak, sőt meg is teszik.
Káromkodni bűn, de azért csak káromkodtak.
A szex nem tabu, a nászéjszakán az ablak alatt "szurkoltak" a párnak.
A gyermektelenség Isten büntetése.
Az ikerszülés természetellenes dolog, ilyen esetekben a nőt paráznasággal vádolják.
A szerelmet betegségnek tartották, amire a közösülés a gyógyír.
Az orrpiszkálás, szellentés, böffentés régen tolerált viselkedésformák voltak. A templomokban is köpködtek.
A meztelenség nem mindig tiltott, a városi fürdőkben ekkor még férfiak és nők egy helyiségben, pucéran fürödtek, míg a mindennapi ruha mindent takart.
A barátok és családtagok is szájoncsókolták egymást.
Közelebb engedték egymást: a látogatást nem kellett előre bejelenteni, a családok nem zárkóztak be a lakásba az idegenek elől. Bárki bármikor bárkihez beállíthatott, ez nem számított tolakodásnak. Például a kereskedő családja és vendégei körében fogadta ügyfeleit.
Lehetséges, hogy hangosabban beszéltek mint mi.
Erős a közösségi összetartozás tudata.
Mai értelemben vett nemzetek, nemzeti öntudat nem volt. Ez a fogalom csupán a 18. században alakult ki Nyugat-Európában, keleten még később. Nem arról van szó, hogy ne tarthatták volna magukat magyarnak, vagy németnek az akkoriak, de másként fogták föl ezt, mint mi.
Az egyház hivatalosan elítélte a nevetést. Más kérdés, hogy mit értek el vele. Mi vicces a középkorban? Vaskos, durva humoruk volt, nevetve püföltek el szerencsétlen embereket. Kacagtatók a testi hibák, ha valaki vénlány és mindenfajta eltérés a szokásostól.
A középkori ember minket valószínűleg távolságtartónak, közönyösnek és pogánynak titulálna.

Miképpen lehet ezt a játékba belevenni?

A mesélők saját környezetük mentalitásából indulnak ki, hiszen ehhez vannak hozzászokva. Hiába olvastad most ezt a cikket, nem fogsz rá emlékezni mindig. Javaslom, hogy használj olyan karakterlapot, amelyikre előre föl van vezetve néhány tipikus jellemvonás neve, ami középkori ember viselkedését jól megragadja. Így amikor megtervezed a mesélői karaktereidet, ezekre pozitív értéket adj. Mivel eleve ott vannak a lapon, jobban eszedbe fog jutni, és így középkori karaktereid nem 21. századi mentalitással fognak rendelkezni. Érdekesebb is lesz tőle a játék, mert a beszédmódodat is kicsit alakítanod kell hozzájuk. Három ilyen jellemvonást emelek ki, ezek a hiszékenység, a szenvedélyesség és a vallásosság.

 

Készült: 2003.01.28.
Utolsó simítások: 2016.07.05.

Vissza