Alternatív Erdőelvi Tribunál

A Tremere-ház túlsúlya miatt a Magyarországon való játék más helyszínekhez képest sokkal unalmasabb lehet. Ez nem különösebben tetszik, ezért ebben a koncepcióban a Tremere-ház túlsúlyát megszüntettem, őket áthelyeztem az alpesi és a rajnai tribunálokba. A németekhez úgyis jobban illik a házat jellemző fegyelmezettség és precizitás, mint a magyar és a balkáni népekhez. Ezzel egy csapásra megoldódtak a politikai problémák és játszhatóbbá vált a környék.

Érdekes kérdés, hogy a tribunálkönyv fölveti, hogy mágusoknak lehet földbirtoka Magyarországon, mert nem kötelesek hűbéresküt tenni. Ez igaz. Viszont minden földbirtokosnak hadba kell vonulnia a király hadjárataiba, márpedig abból sok akad. Hogy a katonai szolgálat beletartozik-e a szolgálatot tiltó rendelkezés alá, ezt döntsd el te, bizonyára a tribunálnak van erről rendelkezése.

Tribunál szabályok

Minden magus jogosult egy szavazatra. Azt a magust, akinek legalább egy tanítványa letette a magusvizsgát magiszternek hívják és kap még egy szavazatot. Az archimagusok szintén kapnak további egy szavazatot.

Ha egy mágus egymás után két tribunálon nem jelenik meg, akkor mint a földi világból eltávozottat törölni kell a mágusok jegyzékéből.

Megjegyzések

A tribunál latin neve tribunal transsylvanae. 864-ben vált le a Thébai tribunálról.

Ha használjátok a Covenants kiegészítőt, Magyarországon és a kun részeken a könnyű pusztai eredetű lovak tartása csupán egy-két csikós alkalmazásába kerül, mivel télen-nyáron a pusztán legeltetik ezeket. A nagy, nehézlovas harcmodorhoz szükséges lovak tartásához istálló és takarmány szükséges, fenntartásuk annyi, ahogy az a könyvben szerepel.

A magyarok adománnyal született gyerekei között még mindig vannak, akik szellemektől kapták Adományukat. Őket nem nagyon lehet hermetikus mágiára tanítani, ezért a magusoknak óvatosnak lenniük a tanonckeresésnél. Viszonylag egyszerűen meg lehet állapítani ezt, ha a magus tudja mit keressen. A kun, besenyő, úz gyerekek egyáltalán nem alkalmasak a hermészi oktatásra. Egyedül a helyi Bjornaer és Ex Miscallenea ház ért el ebben sikereket.

A tribunálban nagyon sok nem hermetikus varázsló található. A mágusok között van egy informális megegyezés, hogy őket nem csatlakoztatják a Rendhez, mert meghatározó erejük lenne a politikában. Tehát, ha valaki "fölfedez" egy ilyen varázslót és bemutatja a Rendnek, azzal mindig valamilyen mögöttes szándéka van. A Tremerek régen azonnal varázslóháborút hirdettek az ilyen új tagok ellen. Ezek a nem hermetikus varázslók egymástól is távol élnek, nincsenek szervezeteik, gyakran nem is ismerik egymást. Műveletlenek, nincsenek könyveik.

A szlávok mind értik egymás nyelvét. Némelyik szláv nép még nem alakult ki ebben az időben, ezeket egyszerűen csak szlávoknak hívták. Más mágusokról pedig nem tudni, pontosan melyik szláv néphez tartoznak.

 

Conventusok

1220-ban

Név Jellemzők Db Fejlettség Alapítás Tagság
Coeris A Tremere Domus Magna a Déli-Kárpátokban található egy védett völgyben. Coerist (Koerisz, de a helyi magyarok kőrisnek is nevezik) annak idején személyesen Tremere alapította. Itt található az alvilág egyik kapuja, egyben a Tremerek temetője, akik mindenhonnan ide hozzák társaik hamvait. (Az Against the Dark tribunálkönyvben sikerült a Déli-Kárpátoktól messze északra elhelyezni, ráadásul Erdély határain kívülre.)
A Diedne háború utolsó éveiben támadás érte Coerist. A támadók a mágusoknak sok kárt nem okoztak, mégis megölték a csatlósok zömét. Ez súlyos fennakadásokat okozott a conventus életében, hiszen néhány száz csatlóst és szolgát nehéz egyik napról a másikra pótolni. Kapóra jött hát, hogy 1014-ben a bolgárok súlyos vereséget szenvedtek a görögöktől (Bizánc), s bolgár foglyok ezreit megvakítva küldték haza. A magusok megegyeztek párszáz bolgárral, hogy életre szóló szolgálatuk fejében visszaadják a látásukat. Ezeknek a csatlósoknak a rituálét kidolgozó és végrehajtó magus sigilluma miatt borostyánszínű szemeik lettek, ami a torzulással egyre mélyül. A színt leszármazottaik is örökölték és még most, kétszáz évvel később is számosan hordozzák ezt a jegyet. A borostyán szemszín előfordul az embereknél természetes módon is, ebben nincs semmi természetfölötti.
Coerisben fehér farkasokat tenyésztenek és idomítanak, sőt a vadonban is kószál jópár falkájuk. Szokatlan színű bundájukat messziről is könnyű észrevenni. Sok Tremere magusnak ilyen fehér farkas a familiárisa. Azt mondják, hogy ezek a farkasok kémlelik a környéket. Azt is beszélik, hogy a csatlósaik között váltott farkasok is akadnak.
Az utóbbi évtizedekben délről egyre több oláh költözött a conventus környékére és a conventus többüket letelepítette a földjükön, mert a nyelvük nagyon hasonlít a latinra, amit hasznosnak véltek. Szívélyes kapcsolatot ápolnak a német lovagrenddel, akiknek Coeris közvetlen közelében vannak a birtokaik.
A közeli nomád népek között sosem keresnek tanoncokat, mivel adományuk jellege túlságosan sámáni, és a magyarokkal is gyakran ez a helyzet.
1098-ban eltűnt az akkori primus, Hermanus aki korábban évtizedeket töltött a conventus mágikus védműveinek tökéletesítésével. Lehetséges, hogy szürkületbe lépett, mindenesetre a conventus tekintélyes része, mágustornyok, falak és más építmények is eltűntek az oda telepített varázstárgyakkal egyetemben. A Legends of Hermes kiegészítőben találsz egy ehhez kapcsolódó kalandmodult.
A Tremerek tízévente gyűlést tartanak, a következő 1228-ban esedékes.
Te, An és Vi vist adnak, cserébe He, Me és Co vist kérnek.
10 ősz 773 9 Tremere, 1 Ex Miscellanea
Csodaszarvas (Cervus Miraculous) Az Alföldön, Gyulától mindössze 1km-re, szinte a Körös mellett áll, és 1202 óta egy kihelyezett teleppel a káli medencében, ahol a 2 fekete tündér Merinita, 1 Ex Miscellanea és 1 Tytalus lakik. Ezt Kőtengernek (Mare Lapidium) hívják. Azt mondják óriási veszekedés után tették ki akkor még csak Péter és Karoldu szűrét. Az azóta megszaporodott létszámú csoport már egy évtizede saját conventus alapítását tervezi, de azóta sem tudtak megegyezni egymással.
A Bjornaer és az Ex Miscellanea magusok egy kivétellel a táltosoktól eredeztetik mágikus gyökereiket. Az Ex Miscellanea ház táltosai alakváltók, akik képesek bikává, és a legtöbben lóvá is változni. A harmadik alakjuk rendszerint valamilyen madár. Ennek a két háznak a magusai könnyen tudják tanítani azokat a gyerekeket is, akik szellemektől kapták adományukat, tipikusan a kunokat és a magyarok egy részét.
Bugac varázslataival egy kisebb ménest teremtett tökéletes lovakból, amelyeket kizárólag saját táltos lovaikkal kereszteznek. Bugac 8 visért teremt bárkinek ilyen lovat, a szaporulatból pedig 4 visért kaphat egyet. A latin magusok egymás között azon gúnyolódnak, hogy a táltos alakváltók maguk hágtak meg kancákat és így jött létre a ménes.
Csodaszarvasban nincsenek mágustornyok, minden magusnak saját háza van, ami laboratóriumuk is egyben, nyáron a Bjornaerek és az Ex Miscellanea magusok két sátorban laknak. Esténként összegyűlnek, nyáron a vezető sátrában, télen házában. Kőtengerben szintén házakat építettek, ám ők nem társaságkedvelők.
Mu, An és Im vist adnak, cserébe Au, Re és Vi vist kérnek.
12 ősz 952 3 Bjornaer, 4 Ex Miscellanea, 3 Merinita, 2 Tytalus
Iagodina Bulgáriában, Az Orpheusz-hegyekben található, kapcsolatban áll a Yagodina barlangrendszerrel. Raktáraik egy része a barlangokban található. A conventus személyzete bogumil eretnek, bár ez őket nem különösebben érdekli. Mágusaik egy része egy sárkány leszármazottai, többen tündér ősökkel is rendelkezek.
Ig vist adnak, cserébe Cr, Me és Co vist kérnek.
9 ősz 1058 3 Flambeau, 2 Merinita, 2 Mercere, 1 Guernicus, 1 Ex Miscellanea
Plitvice Horvátországban, a Plitvicei tavaknál egy régióban helyezkedik el. Több bejárata is van, de ezek közül csak egy ismert a kívülállók számára. A régióban minden magusnak saját tornya van. A bejáratot belül kőfalak veszik körbe, egyenesen egy kapualjba jut az idegen. Bent gabonát is termelnek, és az évszakok pont fordítva vannak, mint kint. Emiatt egyrészt sokkal jobbak az életkörülményeik, hiszen bármikor friss élelemhez jutnak, másrészt a sok ki-be járkálás télen és nyáron megviseli a testet.
A levantei kereskedelemből szép jövedelemre tesznek szert, Zárában házuk áll és két cogjuk állomásozik, amikor nincsenek úton.
Aq, Vi és Re vist adnak, cserébe He, Me és Cr vist kérnek.
8 ősz 918 2 Jerbiton, 3 Verditius, 3 Bonisagus
Pilis A Pilisben, Dobogókő mellett találhatjuk. A sűrű erdő borította hegyvidék egyben királyi vadászterület. Esztergom csupán 15 km távolságra található, ami az ország egyik fő városa, az Esztergomi érsekség központja.
A conventus kolostornak álcázza magát, ahol a mágusokat laikus testvérnek hiszik. A kolostor miatt adódnak problémák is, a női tagoknak például férfinek kell álcázniuk magukat, de a Jerbiton család rakoncátlan gyerekei megmagyarázhatatlanok lennének, így jobb is, hogy Esztergomban laknak. Mivel a magusok vallásosak, elvárják a vasárnapi miselátogatást.
A kényes hely rendkívüli aurával párosul, és van egy közös laborjuk, amelynek ereje minden mást fölülmúló 10-es aurával rendelkezik, a többi részen 5-ös. Az erős aurájú, jól berendezett laborhelyet bérbe is adják évszakonként 2 visért, és 10 évre előre le van foglalva. Tilos a föltűnő varázslás és a látható hatású mágia használata, ezt idegenektől is megkövetelik.
He, Me és In vist adnak, cserébe Cr vist kérnek.
8 nyár 1044 2 Guernicus, 4 Jerbiton, 1 Flambeau, 1 Mercere
Nysa Nis közelében alapították a várostól fél nap lovaglásra, ahol a mítoszok szerint a gyermek Dionüszoszt nimfák fölnevelték, a conventus erről kapta a nevét.
A tanoncok föltűnő számban tűntek el vagy haltak meg a conventusban. Emiatt volt már quesitori vizsgálat is pár évtizede, de nem állítottak senkit emiatt bíróság elé.
Ivo színes opálból készült lélegzetelállítóan gyönyörű mágustornya igazi nevezetesség, amit a magus legnagyobb bánatára álcázniuk kell a kívülállók előtt.
Pe és Im vist adnak, cserébe Re vist kérnek.
6 tél 810 1 Flambeau, 1 Bonisagus, 1 Bjornaer, 1 Verditius, 1 Merinita, 1 Tytalus
Kunmocsár (Palus Cumana) A Duna torkolatában, a mocsarak között található. Egy magyar Ex Miscellanea mágus alapította, aki már tizenpár éve a szürkületbe távozott. Gazdag vislelőhely. A helyet bérlik egy sárkánytól vagy valamilyen más gyíkszerű lénytől. A díja nem ismert, nyilván nem vis. A conventus személyzetét mind rabszolgaként vásárolták, mert önként jelentkezőket nem nagyon találnak. A conventusnak nincs erődítése csak házai, a mocsár természetes védelme miatt világi sereg mégsem tudja megközelíteni. A kun mágusok tavasztól őszig közös sátorban laknak. A szúnyogokat és más kellemetlen rovarokat varázslat tartja távol.
Sok Pe és Cr vist adnak, cserébe Ig, Co és He vist kérnek.
6 nyár 1156 4 Ex Miscellanea, 2 Tytalus
Rotburg (Castellum Rubrum) Stájerországban, Graztól délnyugatra található pár nap járásra egy völgyben a hegyek között. Tornyai hatszög alakúak és vörös anyaguk miatt látványosak. Tagjai egy kivétellel az alpesi és rajnai tribunálból jöttek. Az idegenek útmutatás nélkül nehezen találnak ide, mert van egy másik falu, Vörösvár, ami Graztól keletre található.
Jelentős Co és Au vis forrásaik vannak, és jelenleg nem cserélnek.
5 tavasz 1218 1 Tremere, 2 Verditius, 1 Flambeau, 1 Tytalus

 

Oops, the map didn't load.

Néhai conventusok

Régen állt egy conventus a Kisbalaton mocsaraiban, ami a magyar honfoglaláskor pusztult el ismeretlen körülmények között. Kétértelmű utalások szerint vagy a magyarok, vagy valamilyen szörnyeteg lehetett a végzetük. Az Attila dombon létesített fiatal conventust 1023-ban egy fölbőszített hétfejű sárkány semmisítette meg, majd száz évvel később megint egy ugyanitt alapított conventust. Ennek nyomai sem látszanak már. A domb csak pár méter magas. A koszovói Zvečan hegykúpján állt még egy conventus, ami varázslóháborúba keveredett a közeli Nysa conventussal, s utóbbiak 1085-ben elpusztították. A visszaemlékezések szerint a konfliktus azért tört ki, mert egy magus elpusztította a Nysa conventus mágikus könyvtárát. Két megmaradt tornyát a helyi rác főúr rövidesen falakkal köttette össze és ma várként funkcionál. Az Olt folyó torkolata közelében a Duna partján állt valaha egy Tremere conventus, Dolostron. Dürrakhión (Durecs) közelében állt egy conventus az ősi időkben, s emiatt terjed ki a tribunál területe a modernkori Albániára.

 

A tribunál lakói

1220-ban

Tények és pletykák a mágusokról, nem biztos, hogy minden igaz.

Név Conventus Ház

Kor

Tények és pletykák
Poena Coeris Tremere 154 Magyar nő. A ház primája és a conventus vezetője 1218 óta. Jól forgatja a szavakat, nehéz tárgyalópartner. Szeret bagoly formájában utazni. Kevesen tudják, hogy Umno lánya, de hermetikus mestere ugyanaz volt, mint apjáé. Egy tanítványa a rajnai tribunálban él, de utána itt jár szavazat.
Umno Coeris Tremere 175 Magyar. Archimagus. 1218-ban visszavonult a primus pozíciójából és az eltűnt Diedne vezetők nyomát kutatja. Nekromanta, ismeri háza legerősebb szellemhívó varázslatait. Szúrós szemei vannak. Egy magas szintű Parma Magica könyv fűződik a nevéhez, ami helyenként elég nehezen érthető. Egy tanítványa az alpesi tribunálban él, de utána itt jár szavazat.
Andorás Coeris Tremere 118 Székely. Quaesitor. Páncélingben, karddal, íjjal mutatkozik. +T
Hektor Coeris Tremere 95 Magyar. Rendkívül csúf és szőrös, és farkasokat idomít. Talán emiatt mondják, hogy egy farkas volt az apja. Umno tanítványa.
Tristanus Coeris Tremere 52 Szláv, Hektor tanítványa
László Coeris Tremere 129 Székely. Karddal és bottal, azaz buzogánnyal jár. Hosszú élet rituálé specialista.
Bogdan Coeris Tremere 81 Oláh. Karddal övezi magát. László tanítványa. +T
Herbold Coeris Tremere 92 Német, a rajnai tribunálból jött. +T
Anna Coeris Tremere 27 Magyar nő. Poena tanítványa. Ha könyveit is olyan tehetséggel fogja írni, mint leveleit, akkor szép jövő áll előtte.
Arenta Coeris Ex Miscellanea 30 Magyar nő, táltos, nem volt hermetikus mestere, nem is ismeri a hermetikus mágiát. Nem járt soha a conventusban, annak csak névleges tagja. Csak azért csatlakozott a rendhez, mert Dragan a Flambeau különben megölte volna a "csatlakozz vagy meghalsz" elv alapján. A többiek nem is számolnak vele tagként, kirekesztik a conventus életéből. Ez őt nem zavarja, mert bár a hermetikus ajándékok lenyűgözők, azért csak a saját életét kívánta folytatni a kis falujában, ahol köztiszteletnek örvend és halottlátóként ismerik a nevét szerte Kolozs és Torda vármegyékben.
         
Zoltán Csodaszarvas Bjornaer 120 Magyar. A conventus vezetője. A sárkány által elpusztított Attila dombi conventus túlélője.
A Bjornaerek a magyar kalandozások idején németek kezére került és ott a rendbe fölvett táltosok leszármazottai. Az eredeti águk máig is a rajnai Crintera conventusban él, és továbbra is a magyarok között keres tanoncokat.
Bulcsu Csodaszarvas Bjornaer 83 Magyar. Egy szürkület óta lábai lópatákban végződnek.  +T
Margaréta Csodaszarvas Bjornaer 68 Magyar nő. Bulcsu lánya, Zoltán tanítványa.
Gyula Csodaszarvas Ex Miscellanea 146 Magyar. Ötlábú fekete táltos lova van. Erős testfelépítésű. Tisztánlátásról írt könyvéről ismert. Illendőség és tehetség alapján is neki kellene a vezetőnek lennie, de személye nem túl rokonszenves és házának is kisebb a tekintélye. Kompenzációként ő irányítja a conventus katonáit és a vezető helyettese.
Bugac Csodaszarvas Ex Miscellanea 107 Besenyő, aranyszőrű táltos lova van.
Balzsam a Bana nemből Csodaszarvas Ex Miscellanea 46 Magyar nő. Szeretné elérni, hogy fölvegyék a nagyobb megbecsülésnek örvendő Bjornaer-házba, ezért Zoltán kegyeit keresi.
Vid Csodaszarvas Tytalus 107 Magyar
Tiván Csodaszarvas Merinita 131 Magyar. fehér tündérvér, aranyhajú. Szó szerint a föld fölött jár egy ujjnyival, úgyhogy nem is hagy nyomot. 990-ben született, úgyhogy többször is látta Szent István királyt. Fiatalabb korában egy évet töltött tündérországban, miközben a földön 99 év telt el. +T
Fekete Péter Csodaszarvas, Kőtenger Merinita 93 Magyar, fekete tündérvérű, ijesztő jelenség. Kőtenger vezetője. Rabnőiről ismert, tribunálokon is velük jelenik meg. Az akkor még idealista Tiván tanítványa, aki megbánta már, hogy tanítványául fogadta. Miután Vesnánál kudarcot vallott, a Nysabeli Ivót próbálja rávenni, hogy tervezzen számára egy bazalttornyot.
Lilium Csodaszarvas, Kőtenger Merinita 54 Magyar nő, fekete tündérvérű váltott gyermek. Gyakran Feketének hívják, mint Pétert, és kora alapján is a fiatalok a lányának tartják, mégsem rokonok, csak a tanítványa. Csinos nő, és amikor lelkes, szemeiben őrült fények gyúlnak.
Karoldu Csodaszarvas, Kőtenger Ex Miscellanea 74 Magyar nő. Képzett nem hermetikus varázsló, azaz boszorkány volt már, amikor 1190 táján csatlakozott a rendhez. Csatlakozásakor bizonyítottan nem pokoli mágiát használt. Saját akaratát kívánja érvényesíteni Kőtengerben, és nem ismeri el Péter vezetőségét. Fél tucat fekete macskája van, amelyek mintha értenék az emberi beszédet. +T
Rattus avagy Patkány Csodaszarvas, Kőtenger Tytalus 42 Magyar. A közvélekedés szerint mestere Vid kiszúrásból adta neki ezt a hermetikus nevet, valójában Sámsonnak hívták. Kifejezetten jóképű és tehetséges mágus, ha nem lenne ennyire önhitt, talán magustársai figyelmen kívül hagynák megalázó nevét. Viszont amikor néhányan megtették, még ő vette sértésnek a kedveskedő gesztust.
         
Kilián Pilis Guernicus 115 Magyar. Quaesitor volt, amíg a conventus szigorú vezetője nem lett.
Jakub Pilis Guernicus 65 Szláv. Vallásos, elnézőbb. Kilián unokája és egyben tanítványa. Quaesitor.
Elpida Pilis Jerbiton 89 Görög nő, vallásos. A Thébai tribunálban avatták magusszá. Ipolit felesége. Konstantinápoly elestét követően érkezett 1204-ben.
Simon a Pilis nemből Pilis Jerbiton 67 Magyar. Vallásos, kereszt talizmánja van. Láthatóan nincs rajta hosszú élet rituálé. Nem titkolja csalódottságát lányában és vejében, és kötelességének érzi, hogy kineveljen egy tanítványt, aki végre méltó a magus névre. +T
Márton a Gyovád nemből Pilis Jerbiton 48 Magyar. Több időt tölt Esztergomban, mint a conventusban, ahol élvezi a nemesi udvarok pompáját. Nagy vadászként ismerik.
Krisztina a Pilis nemből Pilis Jerbiton 36 Magyar nő, Simon lánya, Márton felesége. 5 gyerekük közül egyik sem született adománnyal. Azt mondják egy varázslatot sem mondott el, mióta magus lett, nincs laborja sem. A család Esztergomban él.
Husvét Pilis Flambeau 75 Magyar. vallásos
Ipolit Pilis Mercere 85 Magyar. vallásos, szikár férfi. alakváltó, sólyom formájában utazik. +T
         
Hristo Iagodina Flambeau 144 Bolgár. Mitikus sárkányős: zmey. A conventus vezetője. Tavaly fölrobbantotta a tornyát, amelynek a mennyezete lezuhant és porrá zúzta Boris laborját is és megölte annak mágus tanítványát. Azóta a régi torony helyére fölépítettek egy másikat, ám Boris nem hajlandó vele egy toronyba költözni, további hely viszont nincs az aurájukban. Úgyhogy jelenleg egyiküknek sincs laborja.
Boris Iagodina Guernicus 187 Bolgár. Archimagus. A conventus alapító tagja. Nemrég 7 évet szürkületben töltött, 2 éve tért vissza. Hoplitának készült, később lett Quesitor is, miután kb 1170-re megtanult minden szükséges varázslatot. A tribunál vezető quaesitora.
Dragan Iagodina Flambeau 111 Bolgár. Mitikus sárkányős: zmey, Hristo unokaöccse. Tornyát télen-nyáron 20 méter vastag köd veszi körbe, nyáron vékony, télen vastag. +T
Sofia Iagodina Flambeau 44 Vlach nő, vallásos, Dragan tanítványa.
Radko Iagodina Merinita 62 Bolgár, tündérvér: szamovili. Lánya Lala, fia Marcus a Mercere. Szőke, hírhedt nőcsábász.
Lala Iagodina Merinita 35 Bolgár, nő, tündérvér: szamovili, szőke
Marcus Iagodina Mercere 37 Bolgár, A conventusoktól távol szívesen tetteti magát varázslónak az egyszerű emberek előtt.
Ivan Iagodina Mercere 63 Bolgár. hat nyelven beszél. +T
Dumitru Iagodina Ex Miscellanea 102 Oláh damfír, vadászik a vámpírokra. Hermetikus vonalának egyetlen képviselője, csak adománnyal rendelkező damfírt tudna tanítványául fogadni, ami rendkívül ritka eset.
         
Dragos Nysa Verditius 168 Oláh. Nem a legidősebb, sem a leghíresebb, egykor szervezőkészsége miatt lett a conventus vezetője. 4 éve eltűnt, lehet, hogy szürkületben van és még visszatér. Elárvult tanítványát Aleksandar dolgoztatja, két év múlva elvileg mágusvizsgát kellene tennie. +T
Victor Nysa Bonisagus 216 Oláh. Régen könyv és varázslat gyűjtőként volt ismert, egy varázslóháború után ő állította helyre a conventus megsemmisült könyvtárát. A mendemonda szerint gyűjteménye óriási. Tündér származását apró szarvai egyértelműen jelzik. Csak tribunálok idejére mozdul ki a conventusból. Mestervarázslás jártasságokról írt könyveiről ismert.
Ivo Nysa Merinita 150 Rác archimagus. Azt mondják vizsgája után abbahagyta a mágia tanulmányozását és idejét szórakozással és tündérek társaságában töltötte. Ám egy szürkület után megváltozott, attól kezdve szorgalmasan tanult és végül elérte az archimagus fokozatot. Opálból készült mágikus tornyáról híres. Hosszú élet rituálé specialista.
Vasile Nysa Bjornaer 148 Oláh. Teste gyakran áttetsző, kísértetszerű alakot ölt. Több, 5-6 tanítványa is volt, de mind meghaltak vagy eltűntek.
Teodora Nysa Flambeau 117 Oláh nő. Valamilyen ősi mágikus módszer beavatottja, amire valakit meg is tanított a conventusán kívül, de nem tudni kit.
Aleksandar Nysa Tytalus 33 Rác. Fiatal Tytalus magus figyelemre méltó diplomáciai érzékkel, meghatalmazással képviseli a conventus vezetőjét is. Időnként mágikus könyveket vásárol, ami a conventus gyűjteménye miatt furcsa. Az egyetlen tanonc egy évszázad óta, aki sikeres vizsgát tett a conventusban. Mestere a vizsga évében eltűnt, ami többféle pletykát is megindított. Néhai mestere laborját örökölte.
         
Matija Plitvice Verditius 163 Szláv archimagus, a conventus vezetője. Tehetséges író: közepes szintű Aquam, Mentem, Muto könyv, magas szintű Muto és Creo könyv. Érdekli minden antik időkből származó mágikus tárgy.
Radoslav Plitvice Verditius 56 Horvát. Aquam szakértő, gyakran hajózik. Matija unokájának férje és egyben tanítványa.
Vesna a Kasic nemből Plitvice Jerbiton 124 Horvát nő, rendkívül szép. Egy hófehér hölgymenyét a familiárisa. +T
Milan Plitvice Jerbiton 50 Horvát. Padovában egyetemet végzett. Költő, hermetikus versei ismertté tették a nevét. A pilisi Elpidával rendszeresen váltanak leveleket. Rokonszenves figura, azok is kedvelik, akik megvetik a verseket. Vesna tanítványa.
Krabocha Plitvice Bonisagus 104 Szláv nő. Szeret kísérletezni a laborjában. Öt éve egy balszerencsés eset következtében bőre szinte teljesen átlátszó, horrorisztikus látványát világiak előtt Imaginem varázslattal leplezi.
Jacopo Plitvice Bonisagus 72 Dalmát. Vallásos. Egy mókus a familiárisa.
Fatmir Plitvice Bonisagus 45 Albán. Tytalus mestere tanítása során a végső szürkületbe távozott. Mivel háztársai nem voltak hajlandók vagy nem tudták befejezni oktatását, a Bonisagus házbeli Krabocha vette magához. Jellemére nézve maradt versengő Tytalus.
Valentino Plitvice Verditius 82 Olasz, a Római tribunálból jött. állandóan halvány rózsaillat lengi körbe, azt állítja róla, hogy mágikus. +T
         
Vlad Kunmocsár Tytalus 139 Oláh. A conventus egyik alapító tagja és most már vezetője. Iagodinából költözött ide. Holdsápadt az arca, azt suttogják, hogy vámpír. Ő készíti a conventusuk hosszú élet rituáléit.
Vancsuk Kunmocsár Tytalus 90 Kun. Vlad tanítványa és barátja. Még tanonc volt, amikor mesterével ideköltözött. +T
Bajduk Kunmocsár Ex Miscellanea 73 Kun. Az alapító magus, Csuda első tanítványa.
Kajdacs Kunmocsár Ex Miscellanea 56 Kun. Határozott ázsiai arcvonásokkal rendelkezik. Az alapító magus, Csuda második tanítványa.
Mandula Kunmocsár Ex Miscellanea 40 Úz nő. Az alapító magus, Csuda harmadik tanítványa. Kajdacs felesége.
Oldamur Kunmocsár Ex Miscellanea 26 Kun. Bajduk tanítványa
         
Marcellus Rotburg Tremere 53 Német. A conventus vezetője. Hermetikus fölmenői mind a szürkületbe távoztak, ezért fiatal kora ellenére rendelkezik saját szigillumával. A rajnai tribunálból jött.
Henricus Rotburg Tytalus 39 Német. Nemesi családból származik, ennek megfelelő öltözetet hord. Rendszeresen részt vesz lovagi lándzsatörésekben. Az alpesi tribunálból jött.
Martina Rotburg Verditius 31 Német nő. A rajnai tribunálból jött. Laborjában egy csomó kétarasznyi manó segít neki.
Kaspar Rotburg Verditius 29 Szlovén. Az alpesi tribunálban tanult.
Szemere Rotburg Flambeau 27 Magyar. A pilisi Husvét tanítványa. Irtózik a vallásos emberektől.

+T: jelenleg van tanonca

Helyi magusok könyvei

Gyula ex Miscellanea: Látók könyve, tisztánlátás jártasság, Sz: 4, Min: 9. Ára 8 Au vagy Vi vis.
Victor ex Bonisagus: Seven League Stride laborjegyzet és mestervarázs Sz: 3, Min: 10. Ára 2 vis.
Victor ex Bonisagus: Clenching Grasp of the Crushed Heart laborjegyzet és mestervarázs Sz: 3, Min: 10. Ára 2 vis.
Victor ex Bonisagus: Ball of Abysmal Fire laborjegyzet és mestervarázs Sz: 3, Min: 10. Ára 2 vis.
Victor ex Bonisagus: Térugrás ReCo20 (50 lépésre teleportál egy megérintett személyt) laborjegyzet és mestervarázs Sz: 3, Min: 10. Ára 2 vis.
Matija ex Verditius: A vizek tudománya Aq Sz: 15 Min: 13 Ára 25 vis.
Matija ex Verditius: Az elmék tudománya Me Sz: 16 Min: 14 Ára 30 vis.
Matija ex Verditius: Az átalakulás csodája Mu Sz: 16 Min: 13 Ára 30 vis.
Matija ex Verditius: A változások könyve Mu Sz: 20 Min: 14 Ára 45 vis.
Matija ex Verditius: A teremtés könyve Cr Sz: 19 Min: 14 Ára 40 vis.
Umno ex Tremere: Mágikus védelem mesterfokon Parma Sz: 10 Min: 9 Ára 60 vis.
Vesna ex Jerbiton: Conjuring the Mystic White Tower fehér márványból Ára 5 Cr vagy Me vis.
Vesna ex Jerbiton: Fehér kanca megidézése CrAn25 (rituális, egy gyönyörű fehér (szakértőknek szürke) arabs kancát teremt, ami nem tűnik el és nem zavarja az adomány) Ára 3 Cr vagy Me vis.
Bugac ex Miscellanea: Csődör teremtése CrAn25 (rituális, egy gyönyörű sötétpej könnyű harci mént teremt, ami nem tűnik el és nem zavarja az adomány) Ára 3 Re vis.
Bugac ex Miscellanea: Kanca teremtése CrAn25 (rituális, egy gyönyörű pej kanca könnyű harci lovat teremt, ami nem tűnik el és nem zavarja az adomány) Ára 3 Re vis.
Ivo ex Merinita: Conjuring the Opal Tower CrTe55 21 méter magas, 5 méter mély alappal rendelkező, 9 méter átmérőjű opálból készült tornyot teremt. Eddig még nem adta ki a kezei közül a laborjegyzetét. Opálminta:

Az árakból talán lehet alkudni.

Történelmi mesetémák

1185 A bolgárok föllázadnak a Római Birodalom, azaz a görög uralom ellen. A lázadást egy nemesi testvérpár, Peter és Ivan Asen vezeti, s győzelmük után Peter a bolgárok, kunok és vlachok cárja lesz. Bulgária a Balkán domináns államává válik. A nyáron Tarnovóban megtalálják szalonikai Szent Demeter csodás ikonját, amit a testvérek úgy értelmeznek, hogy a szent elhagyta Szalonikát, hogy a bolgárok ügyét támogassa. Az esemény hatása tényleg erőteljes.

1189 A harmadik keresztes hadjárat óriási serege átvonul Magyarországon, majd Bulgárián. Béla király öccse, Gyeicsa herceg 2000 magyarral csatlakozott, bár később a király a katonákat visszarendelte, a herceg maradt és végül görög földön telepedett le.

A 12. század végén a rác fejedelem, Stefan Nemanja brutálisan üldözi a bogumil eretnekeket Rácországban. A hitéhez ragaszkodó maradékuk Boszniába és Bulgáriába menekül. 1196-ban lemond a trónjáról és kolostorba vonul, halála után az ortodox egyház Szent Simeonként kanonizálja.

1192 Szent László szentté avatása. Ereklyéje Váradon található, jelenlétében csodás gyógyulások történnek, pereket rendeznek és esküt tesznek. Szerepe és népszerűsége hasonlít Szent György más országokbeli kultuszához. Magyarországon a Mennyei birodalom észrevehetően erősebb a napján, vagyis június 27-én.

1201 Várna ostrománál a várost elfoglaló bolgárok élve eltemetik a görög lakosokat. Azt mondják ez válasz arra, hogy 1014-ben 14 ezer bolgár katonát vakítottak meg a görögök. Egyébként a régi időkben Várnában állt a trák Derzelas, az alvilág istenének egyik temploma...

1202 Keresztesek elfoglalják a katolikus magyar király birtokában levő Zárát és átadják Velencének.

1205 Kaloyan bolgár cár csatában legyőzte Balduin konstantinápolyi latin császár seregét, őt fogságba vetette. Balduin a börtönben halt meg ismeretlen körülmények között, s a cár keresztény uralkodótól szokatlan módon ivókupát csináltatott a koponyájából.

1207 Száva, a későbbi szent visszatér népéhez a rácokhoz. Számos templomot és kolostort alapít, bátyjának koronát hoz Rómából és ő koronázza 1217-ben, majd a szerb ortodox egyház első érseke lesz 1219-ben. Tanítja a rácok népét, és megerősíti a kereszténységet az országukban. 1229-33 között a Szentföldre látogat, ahol még a szaracénok is tisztelettel viseltetnek iránta. A csodás háromkezű ikonnal, a Trojeručicával tér vissza, ami gyógyulást hozhat a vallásos embereknek. Sok csodát tesz, különösen a hajóépítéssel kapcsolatban, csillapítja a viharokat, halottakat támaszt föl, vakokat gyógyít, beszél az állatokkal és tanítással, tanulással kapcsolatos csodák is elképzelhetők. Akik szembeszállnak vele, azt szerencsétlenség vagy átok sújtja. 1235 január 12-én hal meg, ezen a napon a Mennyei birodalom erősebb az ortodox vidéken, mint Rácország, Bulgária vagy a Római Birodalom, azaz Görögország.

1211-ben András király a Német lovagrendet a dél-erdélyi Barcaságba telepíti. A lovagok feladata a kunok térítése. Várakat létesítenek kun területeken. Közutálatnak örvendenek Magyarországon. A lovagok önállósodni próbálnak és 1225-ben területüket fölajánlják hűbérbirtokul a pápának. Ezért a király kiűzi őket az országból. A következő években még politikai eszközökkel megpróbálják visszaszerezni, de nem járnak sikerrel.

1217 szeptemberében András király keresztes hadjárata. Egyházi nyomásra vonult csak a Szentföldre. Ott leginkább ereklyegyűjtéssel foglalkozott és gyerekei kiházasításáról tárgyalt. 1218-ban két sikertelen ostrom után visszatért.

1222 Pogányok és zsidók is lehetnek Magyarországon hivatalnokok, amit az Egyház nem tűr. Az Aranybullában ezt a gyakorlatot megtiltják. A tiltást nem alkalmazzák azonnal, az a politikai játszmáktól válik függővé.

1223 tűzvész Esztergomban és Budán.

1230-40 Béla királyfi a fölöslegesen eladományozott birtokok visszavételével foglalkozik, ami népszerűtlenné teszi a meggazdagodott bárók körében. Némely időszakokban sikerrel, máskor apja újra szétosztja a birtokokat. Talán a bajtársak egyikének birtoka is Béla célpontjává válik.

1232 Magyarország egyházi átok alatt. A pokol erői előtt megnyílnak a lehetőségek. A következő évben a király kiegyezik az egyházzal.

1235-ben Julianus barát hírt hoz a Volga menti magyarokról. A magyar táltosok is fölvehetik velük a kapcsolatot. Ám 1236-ban a tatárok leverik országukat.

1239 A tatárok által legyőzött kun fejedelem és népes kísérete Magyarországra költözik. Erőszakoskodnak, állataik lelegelik a vetést, ráadásul a tatárok kémeinek tartják őket, mert a tatárok besorozták a meghódított kunokat a seregükbe. A közfelháborodás hatására vezérüket Kötönyt a magyarok megölik, a kunok pusztítva dél felé elhagyják Magyarországot.

1241: tatárjárás. Magyar vereség márciusban a Muhi csatában. Utána egy évig tatár uralom. 1242 februárjában átkelnek a Dunán, de nem sikerül elfogniuk a menekülő királyt, aki végül egy adriai szigeten talál menedéket. A magyar mesék a tatárokat a kutyafejű jelzővel illetik.

1242 márciusában a tatárok máig ismeretlen okok miatt Magyarországról Bulgáriába vonulnak és átveszik az uralmat az országban. Innen visszatértek keletre, de többször is visszatértek Bulgáriába fosztogatni és adót szedni.

1243 Sáskajárás Magyarországon, amit éhínség követ.

1245 táján Béla király visszatelepíti a kunokat az elpusztított Duna-Tisza közére. A kunok pogányok, szokásaik is megbotránkozást keltenek, főként az egyháziakban. Például lóhúst esznek, ami a keresztények számára tilos.

1247-60 Johannita lovagok telepednek le a Szörényi bánságban.

1263 Éhínség Magyarországon, és a flagelláns eretnekség eléri az országot.

A boszniai "piramisokhoz" lehet kalandot írni, vagy itt conventust alapítani.

Karvuna, egy bolgár város a Fekete tenger mellett már kétszer elsüllyedt az ősidőkben. Mi van ha újra megtörténik? Lehet, hogy pár méterrel meg fog emelkedni mielőtt hirtelen alábukna.

 

Ha van ötleted a további bővítéshez, ide írhatsz:

Készült: 2011.05.22.
Utolsó simítások: 2015.08.23.
 

Vissza