Magyarok a 7tengerben

Vázlat

Térkép

Helyileg a Théa térképen Eisentől keletre, a Félhold Birodalmától északra fekvő, hivatalosan Osszországhoz tartozó medencébe helyezzük Pannonországot. A nyugati rész a Hainzl Vashercegség uralma alatt áll, lásd az Eisen kiegészítőt.

Pannonok

Eisen és a kontyosok között élnek három részre szakadt országukban. Egyik rész egy eiseni hercegé, a másik a konyosoké, a harmadik önálló állam, a kontyosok adófizetője. Ahogy a mondás tartja, két kutya marja a pannonokat. Az eiseni rész fővárosa Zágony, az itteni pannonok zömmel vaticinusok. Sok cselszki is lakik ezen a részen. A városi lakosság legalább fele eiseni, a parasztok pannonok vagy cselszkiek.
A kontyos országrészben áll Fényesvár, az ország egykori fővárosa. Ritka a lakosság, kegyetlen világban élnek az itteni parasztok, mert a portyázó katonák gyakran fosztogatják őket. Sokan városokba települtek a nagyobb védelem kedvéért. Az itteni pannonok objektánsok.
A Kolozsi Fejedelemségben szabad a vallásgyakorlás, vaticinusok, objektánsok és ortodoxok egyaránt laknak errefelé. A lakosság is vegyes, a pannonok mellett eiseniek és olanescuk találhatók még nagyobb számban. Utóbbiak az ortodoxok. Bár rendszeresen adót fizetnek a kontyosoknak, azért gyakran szenvedik azok rablóportyáit is.
Azt mondják a pannonok büszkébbek még a montagne-ieknél is. Megsérteni őket nem tanácsos mert rögtön elégtételt vesznek. A pannon virtus sűrűn hajtja a katonáikat merész kalandokra, amilyenbe egy kockafejű eiseni sosem merne belevágni. Az ágyútüzet ugyanakkor a pannon katonák nem nagyon állják, inkább rohamoznak vagy megfutamodnak, míg az eiseni zsoldosok rezzenéstelen arccal tűrik.
A pannonok leghíresebbjei a huszárok, harcmodoruk ebből az országból származott át a többi nemzethez magukkal hordozva pannon zsinóros viseletüket és fegyverzetüket. Több országban, például Monteigne-ben a helyiekből toborzott huszárokat pannon tisztek vezetik.

Híresebb főurak: Balatony Ferenc, Kravján Miklós, Sümeghy János, Csíki István, Kolozsy Bálint

Nemzeti járulék: +1 fürgeség

Előnyök

A tiszti rang 2 ponttal olcsóbb. Esetükben csakis szárazföldi rangról beszélhetünk. Őrmesterek helyett főlegénynek vannak, a káplár rangot pedig nem használjuk. A századosok itt várkapitányok, a hadnagyok szolgálhatnak egy kapitány alatt, vagy saját maguk is lehetnek kisebb várak kapitányai az előnynél meghatározott számú katonának parancsolva. A kapitány helyettese a vicekapitány. Egy várnak 20-tól 1000 főig lehet katonasága, de az 100-200 fős várőrség a leggyakoribb. A katonák fele-kétharmada lovas.

A föld nélküli nemes rang esetükben 5 helyett 3 pontba kerül. A kontyosok által birtokaikról elűzött sok nemes a várakban szolgál katonaként. Vicekapitányi vagy affölötti rangot csak nemes szerezhet.

Hat vágás vívóiskola

Nem vívótermekben, hanem a vitézek egymásnak tanítják ezeket a fortélyokat. Voltaképp nem is nevezhető iskolának, hiszen nincs hivatalos tagságuk, oktatási rendszerük, mint a vívóiskoláknak. Az öregek trükkjeikre csak a legügyesebbeket tanítják meg, vagy aki szimpatikus nekik. Az iskola nem biztosít tagságot a bajnokok céhében, hiszen a végvárakban nem is ismerik ezt a társaságot. A kontyosok és a pannonok között vívott párbajok a mindennapok részei.

Szablyával vívnak, sebzése 2f2, vívás képzettség szükséges a forgatásához. A párbajban használt szablya eltér a katonai szablyától, ezt borotvaélesre köszörülik és kiegyensúlyozzák. A szablya mellett nem használnak balkezes fegyvert.

Elsajátítható ismeretek: Vívás, Öklözés
Titkos fortélyok: Hibára késztetés (Huszár), Kitörés, Test-test elleni küzdelem, Ütés markolattal.
Bajnokok céhe tagság helyett plusz egy pontot oszthatnak titkos fortélyaik valamelyikére.
Tanonc: +3 sebzés
Legény: Plusz egy dobott kockát adhatsz kezdeményezésedhez. Kitörés során a sebzésed 2 dobott kocka helyett 1 fogott kockával emelkedik.
Mester: +1 Kisugárzás, eggyel emelkedik a lehetséges legnagyobb Kisugárzásod mértéke is.

Ostorhasználat

A pannon csikósok megtanulhatják az ostorhasználat Zepeda (Castille) iskoláját saját nemzetbeliként, tehát 25 hőspontért. Atlétika helyett lovaglás az elsajátítható másik ismeret.

Fokosharc

kidolgozható vívóiskolaként

Kurucok

Titkos társaság. Tagjaik Pannonország egyesítésén fáradoznak. Mivel az eiseni hercegek sokkal rosszabbul bánnak velük, mint a kontyosok, gyakori körükben a vélemény, hogy az egyesített országot a kontyosoknak ajánlanák vazallusként.

Ha felkelést robbantanak ki, rosszabb haditechnikai színvonaluk miatt hátrányban lesznek az eiseniekkel szemben, amit csak részben pótol rettenthetetlen bátorságuk. Kevés ágyúval, lőfegyverrel és páncélos katonával rendelkeznek, inkább könnyűlovasok és gyalogosok tömegeit tudják kiállítani.

4 előny pont a tagság

 

Táltosok

A pannon nemesség nem rendelkezik varázserővel. Viszont a köznép tagjai között akadnak táltosok, különösen az Alföldön (ez a rész jelenleg kontyos uralom alatt áll). Lehet teljes és félvérű a táltos, de kétvérű nem. A Bűbáj varázsvér mintájára válogattam fortélyokat. A varázslatok alkalmazásához egy szerepkockát kell elkölteni.

1: tanoncképességek, 2: beavatottak képességei, 3: mesteri képességek

Látó: 1 látja és hallja a szellemeket kockadobás és szerepkocka költése nélkül. 2 tud beszélni az elhunytak szellemével, mégha nincsenek is a közelben. 3 Megkérheti a szellemeket egyszerű cselekedetek végrehajtására. A szellemek valószínűleg végrehajtják kéréseit.

Átalakulás: 1 bikává vagy csődörré változhat (tanuláskor választ), 2 immár mindkét alakot fölveheti 3 annyi alakot ismerhetsz összesen, mint amekkora fortélyod mértéke. A következők közül választhatsz: macska, kutya, farkas, szarvas, gerle, sólyom, csuka. Az állatok képességeit a Pjerjem fejezetben olvashatod. Csak teljes átalakulásra van lehetőség, a visszaváltozás összpontosítással történik, de legkésőbb egy nap múlva.

Repülés: 1 kisebb távokra, 40-50 méterre röppenhet 2 repülhet gyalog vagy lovával egyaránt egy vágtató ló sebességével (valahová odarepülni majd rögtön vissza két utat jelent) 3 repülhet akár egy megrakott szekérrel lovastól.

Csordás: 1 érzi állatainak gondolatait 2 pontosan tudja állatainak gondolatait, irányíthatja a csordát gondolataival is. 3 a távolból is tudja, hogy mi történik a csordája körül és alkalmazhatja rájuk az említett képességeket. (Ott kell hagynia hozzá a csordánál egy személyes tárgyát.) Kevésbé, mint a sajátját, de érzi, hogy mi történik mások csordáival. Távolból az 1-es, a közelébe a 2-es szint képességét alkalmazhatja.

Gyógyítás: 1 érzi milyen szer kell a betegségre (állatnál is), ez plusz két dobott kockát ad gyógyulásra. 2 ránézésre megmondja a szert, a betegnek nem kell beszélnie gondjáról. Sebeket is gyógyíthat, dupla gyógyulás. Megállapíthatja, hogy ki átkozta meg az embert. Találhat más megoldást az átok föloldására, de ez nehéz (kaland). 3 meggyógyíthat bármit, ami természetes módon nem gyógyul. Forrasztófűvel végtagot is visszaragaszthat. Átkokat is elűzhet, kivéve amire pontot költött a játékos.

Jóslás-Megérzések: (az Ösztönös és a sejtelmes arkánum hasonló). kincs, elveszett tárgy, ember, (ha ellopták, azt is tudja, de a tolvaj kilétét és az ellopott tárgy helyét nem). jósálmok.

Időjárás eligazítása: 1 egy-két napra előre megtudja milyen idő lesz. 2. kis mértékben változtathat az időjáráson (ha felhős az ég, akkor elkezdhet esni) 3. igen komoly változások az időjárásban, például a hatalmas vihar esővé csendesedik, vagy a felhős ég kitisztul. Csak olyan változtatást végezhet, ami természetes körülmények között előfordul, tehát nyáron nem fog hó esni. A táltosok nem szokták súlyosbítani az időjárást, inkább a szélsőséget fékezik meg.

Erővarázs: 1-nél +2 pont, 2-nél +3 pont, 3nál +4 pont Termetre egy jelenet erejéig.

 

Szomszédos népek

Kravljánok délszlávok +1 elszántság  
Olanescuk románok +1 elszántság  
Tibestek, Tibesti  /saját népnevük: Fhideli cigányok +1 kisugárzás Vodacce könyvből
Heloikonok görög +1 lelemény  
Cselszkiek cseh-szlovák-lengyel +1 elszántság  

Nyelvek

  Pannon Kravlján Olanescu Tibesti Heloikon Cselszki  
Avaloni 2 2 2   3 2  
Eiseni 2 2 2   3 2  
Feleiseni 3 3 3   4 3  
Kasztilliai 2 3 1   2 3  
Kontyos 1 2 2   2 2  
Montagne-i 3 3 1   2 3  
Osszor 2 1 3   2 1  
Teodor 3 2 4   3 2  
Théai 3 3 2   3 3  
Veser 2 2 2   3 2  
Vodaccei 2 3 1   2 3  
Pannon 0 3 3 2 3 3  
Kravlján 2 0 3 2 2 1  
Olanescu 2 3 0 1 2 3  
Tibesti 2 2 1 0 2 2  
Heloikon 3 3 2 2 0 3  
Cselszki 2 1 3 2 2 0  
               

 

Készült: 2008.04.18.
Utolsó simítások: 2009.05.30.